994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Światowy Dzień Wody

10. 03. 2023

Uczniowie narysują skarb

Zbliża się Światowy Dzień Wody. Z tej okazji Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie ogłosiło konkurs plastyczny „Woda źródłem życia”. Wodociągi szczecińskie objęły nad nim patronat.

Do udziału w konkursie CKS zaprasza uczniów klas I-III szkół podstawowych. Celem konkursu jest podniesienie świadomości ekologicznej dzieci w zakresie znaczenia wody, jej wpływu na nasze życie i zdrowie. Prace należy nadsyłać do 5 kwietnia br. Można je wykonać dowolną techniką, pamiętać jednak trzeba, aby ich wielkość nie przekroczyła formatu A4. Przy ocenie prac jury brać będzie pod uwagę oryginalność i pomysłowość, zgodność z tematem, estetykę i samodzielność wykonania.

W ramach patronatu szczecińskie wodociągi uhonorują nagrodami laureatów i wyróżnionych w trzech kategoriach wiekowych. Serdecznie zapraszamy do plastycznej rywalizacji. Więcej szczegółów na temat konkursu i jego regulamin znajdują się na https://www.facebook.com/cks.rydla i https://pe.szczecin.pl/chapter_201000.asp

Światowy Dzień Wody przypada 22 marca. Ustanowiony został w 1992 r. podczas Konferencji ds. Środowiska i Rozwoju Narodów Zjednoczonych i zatwierdzony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Ma przypominać o roli wody dla człowieka i uświadamiać nam, że bez wody nie ma życia. Organizatorzy SDW dostrzegli, że choć od wielu lat na całym świecie realizowanych jest szereg działań służących ochronie wody, to ich tempo jest niezadowalające. Stąd hasło tegorocznego SDW brzmi „Accelerating change” i jest apelem o zintensyfikowanie inicjatyw podejmowanych w tym celu.

Fotografie przedstawiają część prac konkursowych z roku ubiegłego , wykonane przez uczniów klas I-III SP.

galeria galeria galeria