994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Ukryte pod ziemią, ale bardzo potrzebne

25. 04. 2024

Mieszkańcy ulicy Łukasińskiego i okolic w zasadzie nie zauważyli i nie odczuli, że przez ostatnie miesiące w ich sąsiedztwie prowadzone były ważne prace związane z zapewnieniem komfortu i bezpieczeństwa sanitarnego. Z pewnością natomiast odczuliby awarię albo zaniedbanie inwestycyjne w tym zakresie. Zakończyły się prace przy budowie nowej przepompowni, która zastąpiła starą z niewystarczającą już wydajnością. 

Dzięki kolejnym, ważnym inwestycjom w elementy systemu kanalizacji sanitarnej poprawiamy nie tylko proces eksploatacji naszych urządzeń, ale docelowo także komfort naszych mieszkańców. Tylko co to jest ta przepompownia i jak ona działa? Służy ona do transportu ścieków w sytuacji, gdy nie istnieje techniczna możliwość odprowadzenia ich z danego terenu w sposób grawitacyjny. Ścieki wpływają do niej w sposób grawitacyjny i po osiągnięciu zadanego poziomu następuje uruchomienie pomp, które wtłaczają całość do rurociągu ciśnieniowego i przesyłają do najbliższego kolektora grawitacyjnego.

W eksploatacji posiadamy 162 różne pompownie. 

Przedmiotem naszej inwestycji była budowa nowej przepompowni w miejsce istniejącej. Po zakończeniu prac całość wygląda niepozornie, ale to, co ukryte jest pod ziemią to bardzo ważne urządzenia. Teren realizacji objął obszar przyległy do ulicy Łukasińskiego w rejonie rzeki Bukowej i Zakładów Piekarniczych w Szczecinie.

W ramach inwestycji:

  • wybudowano przepompownię ścieków (w miejsce istniejącej o zbyt małej wydajności)  wraz z odcinkiem rurociągu tłocznego, 
  • bezskratkowa przepompownia ścieków w studni polimerobetonowej o średnicy 2,0m z pompami zatapialnymi, stanowiącą kompletny obiekt,
  • przed przepompownią wykonano studnię osadnikową, a na rurociągu tłocznym studnię pomiaru ilości ścieków. 
  • teren przepompowni oświetlono, na nowo ogrodzono oraz utwardzono kostką betonową. 
  • przebudowano kanały sanitarne w celu przełączenia ich do nowej przepompowni, 
  • przebudowano wewnętrzne sieci zasilającej przepompownię 
  • rozebrano stary budynek pompowni, a zbiornik retencyjny przepompowni zasypano
  • odtworzono nawierzchnię jezdni po robotach sieciowych wraz z nowym utwardzeniem terenu przepompowni oraz nowym ogrodzeniem,

Wartość umowy podpisanej z Przedsiębiorstwem Usług Hydrotechnicznych RUSIECKI Adam Rusiecki Sp. z o.o to 1.389 498,23 zł netto.