994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Uczniowie malowali skarb

20. 04. 2022

Ponad 150 prac wpłynęło na konkurs plastyczny „Woda źródłem życia” zorganizowany z okazji Światowego Dnia Wody. ZWiK objął patronat nad konkursem.

Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas I-III szczecińskich szkół i ogłosiło go Centrum Kształcenia Sportowego przy ul. Rydla. W połowie kwietnia komisja konkursowa oceniła prace. Trzeba przyznać, że komisja miała niełatwą pracę. Uczestnicy wykazali się sporą wiedzą na temat znaczenia wody dla życia na Ziemi i sposobów jej oszczędzania. Wysoki był też poziom artystyczny prac.

20 kwietnia odbyło się wręczenie nagród zwycięzcom. Część z nich ufundował ZWiK. W imieniu Spółki wręczyli je Agnieszka Niśkiewicz, dyrektor Wydziału Organizacji i Informatyki oraz Dariusz Klonecki, kierownik Wydziału Strategii i Analiz.

Wcześniej, w ramach współpracy ze szkołą pracownicy spółki przeprowadzili kilka lekcji o tematyce ekologicznej, w trakcie których uczniowie mogli się dowiedzieć m.in., skąd bierze się woda w ich domach i jak możemy ją oszczędzać.

galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria