994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Strażnik dobrej wody

23. 03. 2023

Codziennie dostarczamy

szczecinianom nawet 65 tysięcy metrów sześciennych wody do picia. O najwyższą jakość wody dbamy w każdym momencie jej produkcji a nowoczesne technologie uzdatniania gwarantują, że jest ona czysta, zdrowa i bezpieczna. Jednak ostatnim strażnikiem wysokiej jakości szczecińskiej „kranówki” jest certyfikowane Laboratorium Centralne.

Analizy pobranych prób wody wykonywane są na podstawie wytycznych zawartych w polskich normach, normach międzynarodowych oraz zgodnie z metodologią określoną w procedurach badawczych. Nad realizacją powyższych zadań czuwa zespół posiadający kierunkowe wykształcenie, uprawnienia, kwalifikacje i zasoby
niezbędne do ich realizacji. Laboratorium Centralne wyposażone jest w specjalistyczny sprzęt oraz zapewnia właściwe warunki środowiskowe do wykonywania badań. Ustalony jest nadzór nad badaniami od momentu pobrania lub przyjęcia próbki, aż do przekazywania wyników badania. Systematyczna kontrola jakości gwarantuje, że wyniki badań są wiarygodne i rzetelne. Laboratorium Centralne posiada certyfikat akredytacji laboratorium badawczego wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Taki dokument służy budowaniu i umacnianiu zaufania do wyników badań, podkreślaniu właściwego poziomu świadczonych usług, najwyższych kwalifikacji kadry oraz stosowania nowoczesnych systemów zarządzania. Co roku, w celu utrzymania certyfikatu Laboratorium poddawane jest surowemu audytowi PCA, podobnie Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Szczecinie, zgodnie z kierunkowa ustawą, zatwierdza Laboratorium Centralnemu system poboru i badania próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Laboratorium wykonuje badania na potrzeby Spółki, firm zewnętrznych i osób prywatnych, zakres usług obejmuje:

- pobieranie próbek wody i wody do spożycia;

- wykonanie analiz fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbek wody i wody do spożycia; - pobieranie i analizy fizykochemiczne i mikrobiologiczne ścieków;

- oznaczanie wskaźnika kontroli skuteczności sterylizacji wody

22 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Wody, a jednym z jego ważniejszych postulatów jest podjęcie takich działań, aby nie dochodziło do sytuacji tzw. „wodnego wykluczenia, ponieważ ludzie na całym świecie powinni mieć dostęp do zdrowej i bezpiecznej wody pitnej. W naszym mieście pod tym względem nie mamy się czego wstydzić i jesteśmy pewni, że wiele miast w Polsce i na świecie chciałoby mieć szczecińską wodę w swoich kranach.

galeria