994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Nowoczesna sieć wodociągowa w mieście

05. 04. 2023

ZWiK zakończył realizację programu „Adaptacja do zmian klimatu miasta Szczecina”, który rozpoczął się w 2021 r. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 21, 3 mln zł., a na jego wykonanie Spółka uzyskała niskooprocentowaną pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie w wysokości 15 009 831 zł.

Projekt złożony z kilkunastu zadań inwestycyjnych zrealizowano w prawobrzeżnej i lewobrzeżnej części miasta. Celem tego przedsięwzięcia była poprawa jakości i bezpieczeństwa dostaw wody do picia mieszkańcom Szczecina, a poprzez to adaptacja szczecińskiego miejskiego systemu wodociągowego do postępujących zmian klimatu. Innymi równie ważnymi celami tego zamierzenia były m.in. budowa i modernizacja ujęć i stacji uzdatniania wody oraz przyłączenie do sieci terenów nieobjętych do tej pory infrastrukturą wodociągową. Inwestycje, które zostały ukończone w ramach programu polegały na budowie nowych albo przebudowie istniejących wodociągów. Prace prowadzono m.in. na ulicach: Batalionów Chłopskich, Piechoty, Jaśminowej, Młodzieży Polskiej, Walecznych, Kopernika, Śląskiej, Jana z Kolna, Piotra Skargi. Poważnym zadaniem była też budowa spinki wodociągowej z Załomia do Wielgowa o długości ponad 6 km oraz modernizacja instalacji dezynfekującej ozonem wodę do picia w Zakładzie Produkcji Wody „Miedwie”. Rzeczowymi efektami realizacji programu jest: unowocześnienie stacji uzdatniania wody na potrzeby komunalne, budowa i modernizacja sieci wodociągowej o łącznej długości ok. 11,2 km i uzyskanie docelowej wydajności komunalnych stacji uzdatniania wody na poziomie 3200 m3/h.

galeria galeria galeria galeria