994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Naukowo o utrzymaniu zieleni i transformacji energetycznej

16. 06. 2023

„Szczecińskie standardy zieleni w praktyce” to tytuł konferencji naukowej, której współorganizatorem był ZWiK.

Pozostałymi organizatorami konferencji byli Miasto Szczecin, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny oraz Polskie Towarzystwo Dendrologiczne. Podczas dyskusji i wystąpień konferencyjnych przybliżono wymagania określone przez Prezydenta Miasta w zarządzeniu na temat ”Standardów utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni Miasta Szczecin”. Rozmawiano o bardzo praktycznych zagadnieniach m.in. o tradycyjnych i innowacyjnych rozwiązaniach służących drzewom, wykorzystaniu wód opadowych, roli inspektora nadzoru dendrologicznego.

Udział w szczecińskich wodociągów w konferencji nie był przypadkowy. Istotnym zagadnieniem prawidłowej gospodarki zielenią jest bowiem kwestia robót związanych z budową lub modernizacją infrastruktury podziemnej a także obiektów służących retencji wód opadowych. W tej kwestii ZWiK ma bogate doświadczenie. Konferencja i towarzyszące jej dyskusje były więc doskonałą okazją do podzielenia się doświadczeniami w tym zakresie a także wysłuchania informacji o „dobrych praktykach” i nowoczesnych rozwiązaniach służących ochronie zieleni. Zieleń w mieście, oprócz niewątpliwej funkcji ozdobnej, pełnie też ogromną rolę w łagodzeniu skutków zmian klimatycznych. Okresy upałów, przerywane gwałtownymi opadami, których częstym skutkiem są powodzie błyskawiczne, to zjawiska, z którymi mamy do czynienie już niemal co rok. W tej sytuacji drzewa i generalnie zieleń stanowią coraz ważniejszy element miejskiej infrastruktury. Dzięki nim poprawia się komfort termiczny, jakość powietrza i bilans wodny w miastach.

To niejedyna konferencja, w której uczestniczyli nasi przedstawiciele. W Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia odbyła się dyskusja pt.: „Transformacja energetyczna regionu – kierunki rozwoju”, która towarzyszyła II Forum Klastra Optymalizacji Energetycznej działającym przy Północnej Izbie Gospodarczej w Szczecinie. W jej trakcie, Mariusz Patyk Dyrektor ds. Technicznych ZWiK mówił o doświadczeniach i osiągnięciach spółki w zakresie produkcji „czystej” energii ze źródeł odnawialnych. Jesteśmy liderem wśród krajowych firm wodociągowych w dziedzinie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Produkujemy ją z farm fotowoltaicznych, turbiny Francisa oraz z biogazu w obu szczecińskich oczyszczalniach tj. Pomorzany i Zdroje. Z uwagi na gwałtownie rosnące ceny energii planujemy kolejne inwestycje w energetykę opartą na OZE. Łącznie Spółka na swoje potrzeby pozyskuje 25% energii z własnych źródeł.

galeria galeria galeria galeria galeria