994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Nalewamy do Głębokiego

27. 02. 2023

Po ubiegłorocznych suszach poziom wody w jednym z najpopularniejszych miejskich kąpielisk widocznie się obniżył. ZWiK dolał jednak do Głębokiego wody zaczerpniętej…. z rzeki Gunicy. Takie zasilanie trwa od wielu lat.

Gunica to rzeka wypływająca z jeziora Świdwie, która bieg swój kończy w Jasienicy koło Polic, a w okolicach Tanowa znajduje się początek instalacji zasilającej jezioro Głębokie wodami z rzeki. Rurociąg tłoczący wodę do jeziora ma średnicę 400 mm, liczy ok. 8 km, zasilany jest pompą o mocy 55 kW i wydajności 300 m3/h. Tłoczenie odbywa się na podstawie pozwolenia wodno–prawnego i odbywa się przy sprzyjających warunkach tj. przy odpowiednio wysokim poziomie wody w Gunicy. Właśnie kiedy poziom wody w rzece na to pozwalał do Głębokiego przetłoczyliśmy 230 tysięcy ton wody. Proces wysychania jeziora postępuje, a konieczność dolewania wody do Głębokiego stała się pilna szczególnie w tym roku. Po ubiegłorocznych suszach, wody w kąpielisku ubyło szczególnie dużo i było to widoczne gołym okiem bez stosowania specjalistycznych urządzeń pomiarowych. Takie wspomaganie zbiornika, a także sprzyjające warunki atmosferyczne – stosunkowo dużo opadów w okresie jesień/zima – bez wątpienia przyczyniły się do znacznego podwyższenia lustra wody w jeziorze. Na podstawie odczytów z wodowskazu nasi pracownicy stwierdzili, że poziom lustra wody w jeziorze Głębokie podniósł się nawet o 35 centymetrów. Instalację służącą tłoczeniu wody z Gunicy uruchomiono w roku 1997. „Nawadnianie” popularnego miejsca odpoczynku i rekreacji mieszkańców Szczecina trwa więc od 25 lat.

Takie działanie prowadzone przez ZWiK jest szczególnie istotne w dobie globalnego ocieplenia klimatu i suszy hydrologicznej, będącej jego konsekwencją. Przeciwdziałanie tym negatywnym zmianom i odwrócenie tego niepokojącego trendu służy więc ratowaniu zasobów wodnych miasta i daje nadzieję na to, że szczecinianie bez obaw cieszyć będą się wypoczynkiem nad Głębokim.

galeria galeria galeria galeria