994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Budujemy pompownię

14. 06. 2023

Na ul. Łukasińskiego ZWiK rozpoczął budowę nowej przepompowni ścieków od wbicia stalowej ściany szczelnej. Całość inwestycji zostanie zakończona jesienią br.
Prace prowadzone są w bezpośrednim sąsiedztwie zakładów piekarniczych w Szczecinie oraz pętli autobusowej komunikacji miejskiej przy ulicy Łukasińskiego 110. Nowa przepompownia zastąpi istniejący stary obiekt o niewystarczającej przepustowości, a stare instalacje zostaną zlikwidowane. Powstaniu pompowni towarzyszyć będzie przebudowa znajdującej się w pobliżu kanalizacji sanitarnej o średnicach 200 i 300 mm, prace obejmą również modernizację przyłącza elektrycznego zasilającego sam obiekt. Stary budynek istniejącej przepompowni zostanie wyburzony natomiast cały teren z nowym budynkiem ogrodzony, oświetlony i utwardzony kostką betonową. Nowa przepompownia uwzględni przyszłe potrzeby zlewni tj. rosnącą ilość przepływających ścieków i zapewni sprawne funkcjonowanie sieci kanalizacyjnej w tej części Szczecina. Koszt prac wynosi 1,25 mln. zł netto, umowny termin ich zakończenia to koniec października br.
galeria galeria