994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Powiązane informacje

Materiały do pobrania

Komunikat Rady Nadzorczej

KOMUNIKAT

Szczecin, 8.10.2020 r.

Informujemy, że Rada Nadzorcza ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie z dniem 6.10.2020 r. powierzyła Pani Patrycji Wolińskiej – Bartkiewicz stanowisko Prezesa Zarządu Dyrektora Generalnego Spółki. Zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu spowodowana jest decyzją poprzedniego Prezesa Pana Waldemara Gilla o przejściu na emeryturę.

Waldemar Gill objął stanowisko Prezesa Zarządu w styczniu 2016 r. Kontynuował programy inwestycyjne Spółki oparte na pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej. Podpisał umowy na dofinansowanie obu etapów projektu „Czysta Odra w Szczecinie”, nadzorował ich rozpoczęcie i realizację poszczególnych kontraktów. Inicjował zadania służące
racjonalizacji kosztów funkcjonowania ZWiK poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii. Za jego kadencji uruchomiono farmę fotowoltaiczną na terenie Zakładu Produkcji Wody „Pilchowo” oraz oddano do eksploatacji turbinę wodną w ZPW „Pomorzany”. W 2016 r. odebrał nagrodę za najlepszą inwestycję w branży wodno-kanalizacyjnej.

Powierzenie obowiązków Prezesa dotychczasowej Wiceprezes Zarządu gwarantuje płynność funkcjonowania Spółki i właściwe realizowanie jej zadań.

Patrycja Wolińska-Bartkiewicz jest magistrem prawa. Ukończyła studia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie a także Studium Europejskiego Prawa Samorządowego Polskiej Akademii Nauk. Od 15 lat związana jest z tematyką funduszy Unii Europejskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w samorządzie - najpierw w Urzędzie Miasta Chełm, następnie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego jako zastępca dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju odpowiadała za przygotowanie i negocjacje z Komisją Europejską Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. W kwietniu 2008 r. została powołana na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury, gdzie nadzorowała wykorzystanie środków UE na projekty transportowe. Tę samą funkcję pełniła w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Doświadczenie zdobyła także jako Dyrektor Zarządzający w Banku Gospodarstwa Krajowego, gdzie koordynowała wdrażanie
unijnych instrumentów finansowych w różnych sektorach gospodarki.