994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Program - Poprawa jakości wody w Szczecinie - 2008 r.

02. 02. 2010

"Poprawa jakości wody w Szczecinie" to największe przedsięwzięcie komunalne w dziejach miasta.

Obejmuje m.in. modernizację sieci wodociągowej, budowę dziesiątek kilometrów nowej sieci kanalizacyjnej wraz z dwiema nowoczesnymi oczyszczalniami ścieków na Pomorzanach i w Zdrojach. Podczas realizacji programu zastosowano najnowsze osiągnięcia technologiczne i najnowocześniejsze maszyny. Film prezentuje prace i obiekty wykonane tylko w roku 2008.