994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

ZWiK w „zielonym” klastrze

19. 04. 2021

ZWiK doskonale radzi sobie z produkcją „zielonej” energii. Nic dziwnego, że spółka jest jednym z podmiotów, który utworzył „Szczeciński GREEN ENERGY Klaster”.

Klaster powstał na początku lutego z inicjatywy Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Oprócz ZWIK przystąpiły do niego Gmina Miasto Szczecin oraz dwa szpitale kliniczne: na Pomorzanach oraz przy ul. Unii Lubelskiej. Klaster powołany została w celu wykorzystania lokalnych zasobów służących produkcji energii elektrycznej i cieplnej w odnawialnych źródłach energii, poprawy efektywności energetycznej, w tym również rozwoju wydajnych energetycznie systemów ciepłowniczych, realizacji projektów służących rozwojowi inteligentnych sieci elektrycznych (ang. smart grids) wraz z systemami magazynowania energii, kreowania i wdrażania przedsięwzięć z zakresu elektromobilności w sferze transportu zbiorowego i indywidualnego.

- Będziemy otwarci na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań oraz poprawę konkurencyjności podmiotów tworzących Klaster, a także nastawieni na wykreowanie obszaru Klastra jako otwartego na rozwój czystych technologii. – podkreśla Mariusz Patyk, dyrektor techniczny ZWiK, Przewodniczący Rady Klastra – Nasze wspólne działanie istotnie wpłynie na poprawę zdrowia i życia mieszkańców.

ZWiK jest przedsiębiorstwem, które od lat z powodzeniem wdraża rozwiązania służące produkcji czystej i ekologicznej energii elektrycznej. W ub. roku Spółka uruchomiła turbinę prądotwórczą, którą zainstalowano w Zakładzie Produkcji Wody „Pomorzany” i umieszczono we wnętrzu magistrali dostarczającej wodę z jeziora Miedwie. Do napędu i jednocześnie produkcji energii elektrycznej agregat wykorzystuje spadek grawitacyjny wody w rurociągu. Także w 2020 r. rozpoczęły pracę dwie niewielkie farmy fotowoltaiczne zlokalizowane na terenie placówek ZWiK przy ul. Łącznej i Batalionów Chłopskich. W poprzednich latach trzy znacznie większe farmy zbudowano na terenie Zakładów Produkcji Wody „Miedwie” oraz „Pilchowo”. Czystą energię Spółka produkuje również z biogazu powstałego w procesie oczyszczania ścieków w oczyszczalniach „Pomorzany” i „Zdroje”.

Dzięki tym inwestycjom w województwie zachodniopomorskim ZWiK jest bez wątpienia liderem w produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł. W roku 2019 produkcja energii z OZE wyniosła 6740 MWh, a w roku ubiegłym już 6911,7 MWh. W obu tych latach ok. 20 proc energii elektrycznej potrzebnej do prowadzenia działalności ZWiK pozyskiwał z własnych źródeł. Zastosowane rozwiązania służą racjonalizacji kosztów energii, co od lat pozwala utrzymywać opłaty za wodę i odbiór ścieków na zbliżonym poziomie.

galeria galeria