994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Wyniki negatywne

13. 09. 2023

​W związku z pojawiającą się nieprawdziwą informacja dotyczącą wyników badań i wyłączenia wody informujemy, że w pobranych przez nas profilaktycznie próbkach wody nie stwierdzono legionelli i ZWiK nie ma w planie wyłączania w związku z tym wody.

Dodatkowe badania zostały zlecone w kilku miejscach profilaktycznie. W Szczecinie woda podlega ciągłej kontroli. Codziennie badane są parametry fizykochemiczne i bakteriologiczne wody surowej, następnie badania są prowadzone w poszczególnych fazach produkcji, a na końcu sprawdzana jest woda czysta, niezależnie od ujęcia.

W Stacjach Uzdatniania Wody odbywa się cały szereg różnych procedur i procesów, aby woda w naszych kranach była najwyższej jakości. To, co płynie do Szczecina nie ustępuje jakością wodom butelkowanym i jest bezpieczne.

Kolonizacji bakterii legionella sprzyja temperatura w zakresie 25-45 °C, niskie stężenie dezynfekantów, zastoiny wody i czynniki biotyczne takie jak obecność innych mikroorganizmów. Woda podawana do sieci w Szczecinie ma latem temperaturę 10-13 °C więc mieszkańcy naszego miasta mogą czuć się bezpiecznie. Dodatkowo prowadzona jest dezynfekcja pośrednia, która gwarantuje brak bakterii w wodzie przez nas dostarczanej.

Jednocześnie informujemy, że do zakażenia dochodzi przez inhalację zakażonego aerozolu. Bakteria nie przenosi się przez picie skażonej wody oraz z człowieka na człowieka. Podkreślić należy również naszą stałą współpracę z PSSE w zakresie monitoringu jakości i bezpieczeństwa wody.​

galeria