994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Woda w Szczecinie jest bezpieczna.

11. 08. 2023

W związku z pojawiającymi się pytaniami odnośnie wystąpienia sinic w Miedwiu, informujemy, że woda w Szczecinie jest bezpieczna, wielokrotnie badana i czysta. Ciągle można ją pić bez przegotowania i filtracji.

Blisko 90 % wody dostarczanej do Szczecina pochodzi z Miedwia, które jest 5 co do wielkości jeziorem w Polsce, ma powierzchnię 3800 m2. Jego długość to 16,6 km, szerokość 3,2 km, a największa głębokość 43,5 m – to pokazuje wielkość zbiornika. Nasza czerpnia usytuowana jest na zachodnim brzegu, 255 m od linii brzegowej, na głębokości 16-18m od lustra wody. Dwoma rurociągani o średnicy 1200 mm wpływa ona do komór pompowni przez sita mechaniczne zatrzymujące duże części stałe – muszle, ryby roślny. Woda dalej przekazywana jest do stacji uzdatniania wody oddalonej o 2,5km od pompowni.

W Stacji Uzdatniania Wody odbywa się cały szereg różnych procedur i procesów, aby woda w naszych kranach była najwyższej jakości. To, co płynie do Szczecina nie ustępuje jakością wodom butelkowanym. Co dokładnie dzieje się nad Miedwiem?

  • dezynfekcja wstępna ozonem (O3),
  • koagulacja,
  • sedymentacja,
  • filtracja przez złoże antracytowo-piaskowe,
  • utlenianie pośrednie ozonem (O3),
  • filtracja przez złoże z granulowanym węglem aktywnym,
  • dezynfekcja końcowa dwutlenkiem chloru (ClO2).

Po tych procesach, które w naszym opisie zostały mocno uproszczone, woda jest kierowana do dwóch zbiorników ruchowych o pojemności 5 tys m3 każdy. Ze zbiorników woda wypływa grawitacyjnie do Szczecina oddalonego o 32 km od Miedwia. Odbywa się to poprzez dwie magistrale wodociągowe - pierwszą o średnicy 1200 mm i drugą o średnicy 700 mm. Pierwszy rurociąg biegnie do zbiorników ZPW Pomorzany, skąd woda po powtórnej dezynfekcji tłoczona jest do lewobrzeżnej sieci wodociągowej miasta. Rurociąg drugi biegnie do pompowni wody w Kijewie, gdzie woda kierowana jest do zaopatrzenia prawobrzeżnej części Szczecina.

Woda podlega ciągłej kontroli. Przy ujęciu mieści się laboratorium, w który codziennie badane są parametry fizykochemiczne i bakteriologiczne wody surowej, następnie w poszczególnych fazach produkcji, a na końcu sprawdzana jest woda czysta. Codziennie badanych jest 26 parametrów, pełna analiza miesięczna to ponad 60 analiz.

Wykwalifikowani pracownicy, a jest ich prawie 50, w coraz większym zakresie korzystający z nowoczesnych systemów automatyki i monitoringu, dbają o prawidłowe działanie stacji uzdatniania, o utrzymywanie reżimów technologicznych oraz o nieprzerwaną dostawę wody do miasta. Praca odbywa się w systemie trzyzmianowym, 24-godzinnym, siedem dni w tygodniu.

Parametry jakości wody są zawsze dostępne na naszej stronie internetowej.