994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Światowy Dzień Wody

08. 03. 2023

Pod koniec marca obchodzić będziemy Światowy Dzień Wody. W tym roku organizatorzy apelują, aby przyspieszyć działania służące ochronie najcenniejszego zasobu ludzkości jakim bez wątpienia jest woda. ZWiK systemowo, z racji swych obowiązków, realizuje tego typu zadania.

Światowy Dzień Wody przypada 22 marca. Ustanowiony został w 1992 r. podczas Konferencji ds. Środowiska i Rozwoju Narodów Zjednoczonych i zatwierdzony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Ma przypominać o roli wody dla człowieka i uświadamiać nam, że bez wody nie ma życia. Organizatorzy SDW dostrzegli, że choć od wielu lat na całym świecie realizowanych jest szereg działań służących ochronie wody, to ich tempo jest niezadowalające. Stąd hasło tegorocznego SDW brzmi „Accelerating change” i jest apelem o zintensyfikowanie inicjatyw podejmowanych w tym celu. W przesłaniu opublikowanym przez organizatorów Światowego Dnia Wody przeczytać można m.in.:

„Woda to podstawa dla każdego. Jest niezbędna dla zdrowia i dobrego samopoczucia człowieka, służy produkcji żywności, dostęp do niej ogranicza ubóstwo. Woda to podstawa zrównoważonego rozwoju. Dekady złego zarządzania tym zasobem, nadmierna eksploatacja wód gruntowych, zanieczyszczenie zasobów słodkiej wody powierzchniowej zintensyfikowały jej niedobór i przyczyniły się degradacji całych ekosystemów. Prowadzi to do negatywnych skutków dla zdrowia ludzkiego, działalności gospodarczej i zaopatrzenia w żywność. Zdrowa i bezpieczna woda pitna, odpowiednie warunki sanitarne i higiena mają zasadnicze znaczenie dla zdrowia ludzkiego. Dostęp do tych zasobów to podstawowe prawo człowieka. Dostęp do tych zasobów ma wpływ na ludzkie zdrowie, bo pomaga ograniczyć rozprzestrzenianie się chorób. Miliardy ludzi na całym świecie nadal nie mają jednak wystarczającego dostępu do wody. Ponad 800 000 ludzi umiera każdego roku z powodu chorób bezpośrednio przypisywanych nieodpowiedniej wodzie, złym warunkom sanitarnym i higienicznym. Brak wody to problem krytyczny, który dotyczy wszystkich. Pilne działania są więc niezbędne do zapewnienia zrównoważonej i sprawiedliwej dystrybucji wody dla wszystkich”.

ZWiK poprzez codzienną działalność realizuje postulaty opisane przez organizatorów Światowego Dnia Wody, natomiast działalność Spółki przyczynia się do ochrony środowiska i poszanowania bogactwa jakim jest woda. Codziennie dostarczamy szczecinianom tysiące metrów sześciennych wody do picia, a nowoczesne technologie jej uzdatniania gwarantują, że mieszkańcy otrzymują zdrową, bezpieczną i dobrej jakości wodę. Dzięki poczynionym inwestycjom, zwłaszcza w system monitoringu sieci przesyłowej, ZWiK dba o to, aby minimalizować straty wody wynikające choćby z awarii wodociągów. Działalność Spółki to także realne poprawianie jakości środowiska naturalnego. System oczyszczania ścieków, którego głównym elementem są dwie miejskie oczyszczalnie, pozwolił na redukcję zanieczyszczenia Odry i Morza Bałtyckiego oraz ograniczenie skażenia gleby, wód podziemnych i powierzchniowych w mieście i okolicach. Wysoka efektywność pracy oczyszczalni oraz parametry odprowadzonych ścieków oczyszczonych, miały bezpośrednie przełożenie na fakt wykreślenia Szczecina w 2012 r., z niechlubnej listy największych trucicieli Morza Bałtyckiego. Spółka cały czas wdraża inne rozwiązania służące ograniczeniu zużycia zasobów naturalnych. Jesteśmy liderem produkcji „zielonej energii”, którą pozyskujemy z farm fotowoltaicznych, fermentacji osadów w oczyszczalniach i turbiny prądotwórczej.

ZWiK co roku uczestniczy w obchodach Światowego Dnia Wody współpracując m.in. ze szkołami i innymi szczecińskimi organizacjami. Kolejny raz Spółka objęła patronatem międzyszkolny konkurs plastycznym „Woda źródłem życia”, organizowanym przez Centrum Kształcenia Sportowego z ul. Rydla w Szczecinie, dedykowany uczniom klas 1-3 szkoły podstawowej. Jego celem jest podniesienie świadomości ekologicznej dzieci w zakresie znaczenia wody dla życia na Ziemi, wpływu wody na zdrowie człowieka, kształtowania postaw i nawyków proekologicznych oraz budzenia poczucia osobistego wpływu na zmiany w środowisku. W ramach współpracy ze szkołą pracownicy ZWiK- u poprowadzą warsztaty proekologiczne nawiązujące do idei konkursu i Światowego Dnia Wody. Oprócz tego wezmą udział w zajęciach o charakterze edukacyjnym z przedszkolakami w SP 35. Poprowadzą również wycieczkę szczecinian do Zakładu Produkcji Wody Pilchowo, co będzie kolejną aktywnością zorganizowaną w ramach Światowego Dnia Wody.

galeria galeria galeria