994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Światowy Dzień Wody

04. 03. 2022

Dbajmy o skarb, którego nie widać

Od wielu lat pod koniec marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody. W tym roku organizatorzy chcą, abyśmy z jego okazji zastanowili się nad rolą, znaczeniem i koniecznością ochrony wód gruntowych. My z kolei zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym, który organizuje jedna ze szczecińskich szkół.

Światowy Dzień Wody przypada 22 marca. Ustanowiony został w 1992 r. podczas Konferencji ds. Środowiska i Rozwoju Narodów Zjednoczonych i zatwierdzony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Ma przypominać o roli wody dla człowieka i uświadamiać nam, że woda to nasz najcenniejszy skarb i bez niej nie ma życia, w związku z tym musimy o nią dbać i chronić ją oraz działać tak, by dostęp do czystej i zdatnej do picia wody miała jak największa liczba ludzi. Co roku święto wody obchodzone jest pod wybranym hasłem. W tym roku pomysłodawcy chcą, abyśmy pomyśleli o skarbie, którego nie widać, bo znajduje się pod naszymi stopami i jest ukryty głęboko pod powierzchnią ziemi. Chcą, abyśmy zastanowili się nad rolą, znaczeniem i koniecznością ochrony wód gruntowych. W przesłaniu opublikowanym przez organizatorów z okazji kolejnego Dnia Wody przeczytać możemy min.:

„Wody gruntowe są niewidoczne, ale ich wpływ jest widoczny wszędzie. Poza zasięgiem wzroku, pod naszymi stopami, wody gruntowe, to ukryty skarb, który wzbogaca nasze życie. W najbardziej suchych częściach świata może to być jedyna woda, jaką mają ludzie (…)Wody podziemne będą odgrywać kluczową rolę w adaptacji do zmian klimatu. Musimy współpracować, aby w zrównoważony sposób zarządzać tym cennym zasobem. Wody gruntowe są nadmiernie wykorzystywane na wielu obszarach, gdzie więcej wody jest pobierane z warstw wodonośnych niż uzupełniane przez deszcz i śnieg. Zanieczyszczenie wód gruntowych to szczególny problem, z którego wyzdrowienie może zająć dziesiątki, a nawet stulecia. (…)Poszukiwanie, ochrona i zrównoważone wykorzystanie wód gruntowych będzie miało kluczowe znaczenie dla przetrwania i przystosowania się do zmiany klimatu oraz zaspokojenia potrzeb rosnącej populacji. (…)Musimy chronić wody gruntowe przed zanieczyszczeniem i wykorzystywać je w sposób zrównoważony, równoważąc potrzeby ludzi i planety. Kluczowa rola wód podziemnych w systemach wodno-kanalizacyjnych, rolnictwie, przemyśle, ekosystemach i przystosowaniu się do zmiany klimatu musi znaleźć odzwierciedlenie w kształtowaniu polityki zrównoważonego rozwoju.”

ZWiK co roku uczestniczy w obchodach Światowego Dnia Wody a także informuje o tym wydarzeniu. Na ogół nasi pracownicy spotykają się z uczniami lub przedszkolakami, by porozmawiać z nimi o znaczeniu wody w życiu. W tym roku również przewidziane są działania z zakresu edukacji ekologicznej. Już spotkaliśmy się z uczniami Centrum Kształcenia Sportowego przy ul. Rydla. Nieprzypadkowo znaleźliśmy się właśnie w tej placówce, bo z okazji Światowego Dnia Wody CKS ogłosiło konkurs plastyczny „Woda źródłem życia”. ZWiK objął patronat nad konkursem, który przeznaczony jest dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych, a jego celem jest podniesienie świadomości ekologicznej dzieci w zakresie znaczenia wody, jej wpływu na nasze życie i zdrowie. Więcej szczegółów o konkursie znaleźć można na profilach facebookowych CKS i ZWiK .

Jako Spółka odpowiedzialna za codzienne dostarczanie mieszkańcom wody do picia, Światowy Dzień Wody traktujemy bardzo poważanie. Badania naukowe nie pozostawiają wątpliwości, że globalne zmiany klimatu postępują w szybkim tempie i ma to negatywny wpływ na życie społeczeństw. W przewidywalnej przyszłości te zmiany będą w coraz większym stopniu decydowały o dostępności, jakości oraz ilości wody potrzebnej do zaspokojenia podstawowych ludzkich potrzeb. Podstawowym źródłem wody dla mieszkańców naszego miasta jest pracujące od 45 lat ujęcie powierzchniowe z jeziora Miedwie. Pochodzi z niego ok. 90% konsumowanej przez nas wody. Reszta dostarczana jest z ujęć głębinowych. Z problemem ich wysychania i nadmiernej eksploatacji miasto borykało się kilkadziesiąt lat temu, jeszcze przed uruchomieniem ujęcia miedwiańskiego. Obecnie takich kłopotów nie ma. Z zapasów wód głębinowych korzystamy rozsądnie i z ich poszanowaniem.

galeria galeria