994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Światowy Dzień Monitoringu Wody

18. 09. 2023

Woda jest dobrem, bez którego nie ma życia. Odkręcamy kran i nie zastanawiamy się jak to się dzieje, że leci z niego woda. Wybieramy się na spacer na nasze piękne nabrzeża wierząc, że Odra jest rzeką, o którą ktoś dba. 18 września to Światowy Dzień Monitoringu Wody, a ze względu na zakres naszej działalności czujemy się wywołani do odpowiedzi. To właśnie ZWiK dba o to, żeby mieszkańcy mieli co pić oraz czym się umyć. Szczecinianie nie muszą się martwić również o to, gdzie później trafi woda zużyta. Dbamy o codzienny obieg wody w sposób świadomy, ekologiczny i nowoczesny.

Droga wody z ujęcia do naszych kranów jest długa i skomplikowana, a na każdym etapie dokładnie pilnowane są zgodności przeprowadzanych procesów. Woda jest uzdatniana i wielokrotnie badana. Jej obieg jest prowadzony z zastosowaniem najnowszych technologii przy pełnej kontroli. Nasze działania są nie tylko zgodne ze wszystkimi normami, ale także ekologiczne. Nieustannie inwestujemy w OZE oraz nasze oczyszczalnie. Dzięki temu jesteśmy coraz bardziej samowystarczalni energetycznie a woda, którą oddajemy do Odry jest czystsza niż ta, która płynie w korycie.

Skąd woda w Szczecinie?

Blisko 90 % wody dostarczanej do Szczecina pochodzi z Miedwia, które jest 5 co do wielkości jeziorem w Polsce. Nasza czerpnia usytuowana jest na zachodnim brzegu, 255 m od linii brzegowej, na głębokości 16-18m od lustra wody. Dwoma rurociągani o średnicy 1200 mm wpływa ona do komór pompowni przez sita mechaniczne zatrzymujące duże części stałe – muszle, ryby rośliny. Woda dalej przekazywana jest do stacji uzdatniania wody oddalonej o 2,5km od pompowni.

W Stacji Uzdatniania Wody odbywa się cały szereg różnych procedur i procesów, aby woda w naszych kranach była najwyższej jakości. To, co płynie do Szczecina nie ustępuje jakością wodom butelkowanym.

Co dokładnie dzieje się nad Miedwiem?

  • dezynfekcja wstępna ozonem (O3),
  • koagulacja,
  • sedymentacja,
  • filtracja przez złoże antracytowo-piaskowe,
  • utlenianie pośrednie ozonem (O3),
  • filtracja przez złoże z granulowanym węglem aktywnym,
  • dezynfekcja końcowa dwutlenkiem chloru (ClO2).

Po tych procesach, które w naszym opisie zostały mocno uproszczone, woda jest kierowana do dwóch zbiorników ruchowych o pojemności 5 tys m3 każdy. Ze zbiorników woda wypływa grawitacyjnie do Szczecina oddalonego o 32 km od Miedwia. Odbywa się to poprzez dwie magistrale wodociągowe - pierwszą o średnicy 1200 mm i drugą o średnicy 700 mm. Pierwszy rurociąg biegnie do zbiorników ZPW Pomorzany, skąd woda po powtórnej dezynfekcji tłoczona jest do lewobrzeżnej sieci wodociągowej miasta. Rurociąg drugi biegnie do pompowni wody w Kijewie, gdzie woda kierowana jest do zaopatrzenia prawobrzeżnej części Szczecina.

Woda podlega ciągłej kontroli. Przy ujęciu mieści się laboratorium, w którym codziennie badane są parametry fizykochemiczne i bakteriologiczne wody surowej, następnie w poszczególnych fazach produkcji, a na końcu sprawdzana jest woda czysta. Codziennie badanych jest 26 parametrów, pełna analiza miesięczna to ponad 60 analiz.

Woda pobierana jest także z ujęć poziemnych miedzy innymi ZPW Pilichowo czy ZPW Skolwin – one także podlegają ciągłym badaniom.

Dokąd płyną ścieki?

W Szczecinie pracują dwie oczyszczalnie ścieków: “Pomorzany” na Lewobrzeżu i „Zdroje” na Prawobrzeżu.

Niedawno zakończyliśmy ważną modernizację w Zdrojach. Oczyszczalnia działała nieprzerwanie podczas całego okresu modernizacji, ale jej wydolność i funkcjonalność ekologiczna jest obecnie jeszcze większa. Możemy bez obaw przyjmować jeszcze większą ilość ścieków, procesy oczyszczania są sprawniejsze, a woda, którą oddajemy do Odry czystsza niż ta, która naturalnie płynie w korycie i możemy pozyskiwać więcej biogazu. Dobiegła końca jedna z większych inwestycji realizowanych w ramach programu „Czysta Odra”, pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych „Zdroje”. Inwestycja polegała na budowie, rozbudowie i przebudowie obiektów oczyszczalni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.

Stale udoskonalamy także procesy zachodzące w oczyszczalni ścieków na Pomorzanach. Trwa między innymi przebudowa instalacji napowietrzania w komorach osadu czynnego, zakończyliśmy dostawę i montaż dmuchaw do napowietrzania ścieków.

Jakie są efekty ekologiczne naszych działań? Zwiększenie przepustowości, poprawa warunków eksploatacyjnych i optymalizacja kosztów. Dodatkowo dzięki naszym inwestycjom procesy oczyszczania są sprawniejsze, a woda, którą oddajemy do Odry jest czystsza niż ta, która naturalnie płynie w korycie.

Działalność Spółki przyczynia się do ochrony środowiska i poszanowania bogactwa jakim jest woda. Codziennie dostarczamy szczecinianom tysiące metrów sześciennych wody pitnej. Nowoczesne technologie jej uzdatniania gwarantują, że mieszkańcy otrzymują dobrą i zdrową wodę. Dzięki poczynionym inwestycjom, zwłaszcza w system monitoringu sieci przesyłowej, ZWiK dba o to, aby minimalizować straty wody wynikające choćby z awarii wodociągów. Działalność Spółki to także realne poprawianie jakości środowiska naturalnego. System oczyszczania ścieków, którego głównym elementem są dwie miejskie oczyszczalnie pozwolił na redukcję zanieczyszczenia Odry i Morza Bałtyckiego oraz ograniczenia skażenia gleby, wód podziemnych i powierzchniowych w mieście i okolicach.