994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Utrudnienia na Bartniczej i Chopina

21. 11. 2023

Słowo „Cracking” kojarzy się wielu osobom wyłącznie z działaniem hakerów. Warto poznać je także przy okazji zadań realizowanych przez ZWiK. Na ulicy Bartniczej rozpoczęły się prace przy wymianie sieci wodociągowej metodą crackingu statycznego. W następnej kolejności wykonawca przeniesie się na ulicę Chopina.

Przedmiotem zamówienia jest wymiana sieci wodociągowej metodą crackingu statycznego. By zminimalizować ingerencję w nawierzchnię na trasie wodociągów na ulicy Bartniczej i Chopina przyjęliśmy wymianę rur metodą bezwykopową – crackingu statycznego. W tym celu w punktach włączenia wykonane zostaną komory technologiczne ziemne. Chodzi o to, żeby prace zrealizować przy minimalnych utrudnieniach dla mieszkańców. Na czym konkretnie polegają roboty? Firma, z która mamy podpisaną umowę wykonuje cracking, czyli kruszy stary wodociąg i w jego miejsce wciąga nową rurę. Łączenie poszczególnych odcinków przewodu odbywać się będzie w komorach montażowych, których będzie 5. Po wykonaniu przewiertu sterowanego i połączeniu poszczególnych odcinków rurociągu komory zostaną zasypane, a teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego.

Utrudnienia rozpoczęły się już na ulicy Bartniczej. Problem z przejazdem może się pojawić ponieważ jest to wąska uliczka. Na ulicy Chopina kierowcom będzie lżej, bo tam miejsca jest więcej. 

Prace, które mają zakończyć się pod koniec roku, realizuje firma WASTE Daniel Jaworski. Wartość umowy to 234 300 zł.