994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Robocze spotkanie na Pomorzanach

01. 08. 2022

W oczyszczalni ścieków Pomorzany gościliśmy delegację pracowników Ambasady Królestwa Danii w Polsce, panów Pawła Pawłowskiego – doradcy handlowego i Thora Danielsena - Attache ds. Sektora Wodnego. W imieniu Spółki spotkanie prowadził p Mariusz Patyk dyrektor techniczny, w obecności kierownictwa i pracowników z Wydziałów Oczyszczalni Ścieków i Sieci Wodociągowej naszego przedsiębiorstwa.

Na wstępie Duńczycy z dużym zainteresowaniem obejrzeli oczyszczalnię ścieków Pomorzany - oprowadzał p Piotr Miakoto – kierownik obiektu - i zapoznali się z technologiami w niej stosowanymi. Następnie już w sali konferencyjnej zaprezentowali podobne rozwiązania stosowane w duńskich miastach i firmach wodociągowo - kanalizacyjnych. Prezentacja przybliżyła sposób funkcjonowania oczyszczalni w Marsilienborgu – ze szczególnym uwzględnieniem bilansu energetycznego całego zakładu, a następnie płynnie przedstawiła dokonania Duńczyków na rzecz zachowania przyrodniczych zasobów naturalnych tj. zmniejszania strat wody w sieci wodociągowej duńskich miast.

Przekazane nam informacje były interesujące, wywołały sporo pytań natury technicznej i jednocześnie chęć studyjnego wyjazdu do Danii, na który oczywiście zostaliśmy zaproszeni. Na spotkaniu obecny był również pan Janusz Dawidziak - prezes GWiK Goleniów i jednocześnie prezes Stowarzyszenia Zachodniopomorskie Forum Wodociągowego, który w imieniu firm wodociągowych i komunalnych z regionu zachodniopomorskiego, zaprosił naszych gości oraz firmy z Danii, do wzięcia czynnego udziału w najbliższej, jesiennej konferencji naszej branżowej organizacji.

galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria