994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Renowacja kanałów - utrudnienia w ruchu

15. 11. 2023

Najbliższe tygodnie mogą być trudnym czasem dla przejeżdżających ulicami Unii Lubelskiej, Kozierowskiego i Janickiego. Są tam prowadzone prace związane z renowacją kanalizacji. Technologia przez nas wybrana jest najmniej uciążliwa z możliwych, dodatkowo wykonawca dokłada wszelkich starań, aby całość prac przebiegła sprawnie. Prosimy jednak o szczególną uwagę i cierpliwość.

Łącznie renowacji poddanych zostanie 1650 metrów kanalizacji i 35 studni. Wykonawca wymieni 34 włazy i uszczelni 140 włączeń. W ramach zadania pn. ,,Renowacja kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej w ulicach Unii Lubelskiej, Kozierowskiego, Janickiego w Szczecinie,, wykonywane będą prace z wykorzystywaniem metody bezwykopowej. Dzięki temu utrudnienia dla mieszkańców są mniejsze - jesteśmy mniej uciążliwi, bo ograniczenia związane z zajęciem pasa drogowego są zminimalizowane, jest też zdecydowanie ciszej. Dodatkowo prace można wykonywać niezależnie od planów innych jednostek. Renowacja kanałów zmniejsza koszty prac i pozwala na lepszą eksploatację przez służby ZWiK i eliminację ewentualnych awarii, które bywają uciążliwe dla mieszkańców.

Metoda bezwykopowa, w dużym uproszczeniu, polega na włożeniu do rur kanalizacyjnych rękawa nasączonego żywicą poliestrową. Po nadmuchaniu rękaw przyjmuje kształt rury, wypełnia kanalizację, przylegając do ścian. Dzięki temu powstaje rura w rurze, a kanalizacja otrzymuje nowe uszczelnienie. Do przeprowadzenia renowacji wybierane są miejsca, które podczas przeglądów technicznych sieci wykazują naj większy stopień zużycia. Dzięki takim działaniom zapobiegamy problemom, które mogłyby się pojawić w pasie drogowym.

Utrudnienia w ruchu:

  • Ul. Kozierowskiego – od 21-28.11 ulica zostanie wyłączona z ruchu w ciągu dnia. Mieszkańcy zostali o pracach poinformowani. Wykonawca w miarę możliwości będzie starał się umożliwiać przejazd.
  • Ul. Unii Lubelskiej – utrudnienia i czasowe problemy z przejazdem, zajęcie części jezdni od 24.11 w godzinach popołudniowych i nocnych.
  • Ul. Janickiego – trwają prace. Możliwe są chwilowe utrudnienia z przejazdem, zajęcie części jezdni.

Prace wykonywane przez firmę Blejkan S.A. zostały wycenione na kwotę 1 151 291,07 zł brutto i powinny zakończyć się przed świętami.