994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Reagujemy na zmiany klimatu

10. 06. 2021

ZWiK otrzyma niskooprocentowaną pożyczkę na realizację kilkunastu zadań pod wspólną nazwą „Adaptacja do zmian klimatu miasta Szczecina”. Spółka podpisała umowę w tej sprawie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie. Realizacja całego projektu zakończy się do 31.12.2022 roku.

Program realizowany będzie w prawobrzeżnej i lewobrzeżnej części Szczecina. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wyniesie 21 323 342 zł, natomiast kwota pożyczki 15 009 831 zł. Celem projektu jest adaptacja szczecińskiego systemu wodociągowego do postępujących zmian klimatu, poprzez poprawę jakości i bezpieczeństwa dostaw wody do picia. Pozostałe, równie ważne cele tego zamierzenia to m.in.:

- podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów wodociągowych,

- budowa i modernizacja ujęć i stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowych,

- przyłączenie do sieci wodociągowej części miasta nieobjętej do tej pory siecią,

- optymalne wykorzystanie infrastruktury powstałej w wyniku realizacji tego projektu.

Rzeczowymi efektami realizacji programu będą: unowocześnienia stacji uzdatniania wody na potrzeby komunalne, budowa i modernizacja sieci wodociągowej o łącznej długości ok. 11,2 km i uzyskanie docelowej wydajności modernizowanych, komunalnych stacji uzdatniania wody na poziomie 3200 m3/h.

Główne zadania, które już trwają, będą wykonane lub zostały ukończone w ramach programu to budowa nowych albo przebudowa istniejących sieci wodociągowych. Tego typu prace obejmą m.in. ulice: Batalionów Chłopskich, Piechoty, Jaśminową, Młodzieży Polskiej, Walecznych, Kopernika, Śląską, Jana z Kolna, Piotra Skargi. Poważnym zadaniem jest też budowa spinki wodociągowej z Załomia do Wielgowo o długości ponad 6 km a także modernizacja instalacji ozonowania w Zakładzie Produkcji Wody „Miedwie”.

Budowa wodociągu na ul. Batalionów Chłopskich

galeria