994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Przepis na czystą energię z biogazu, słońca i wody.

29. 01. 2020

ZWiK rozpoczyna produkcję energii elektrycznej z wody. Po uruchomieniu trzech farm fotowoltaicznych Spółka zyskała kolejne źródło wytwarzania czystej i ekologicznej energii.

Energię elektryczną z wody produkować będziemy dzięki turbinie Francisa zainstalowanej w Zakładzie Produkcji Wody „Pomorzany” i umieszczonej we wnętrzu magistrali dostarczającej wodę z jeziora Miedwie.

Uroczyste zakończenie inwestycji i symboliczne uruchomienie urządzenia odbyło się 29 stycznia br. Poprzedziła je konferencja prasowa połączona z prezentacją, którą przedstawił Mariusz Patyk, dyrektor ds. inwestycji i rozwoju ZWiK. Uruchomienia turbiny dokonali Piotr Krzystek, Prezydent Szczecina oraz Waldemar Gill, Prezes Zarządu ZWiK.

Do napędu i jednocześnie produkcji energii elektrycznej agregat wykorzystuje spadek grawitacyjny wody w rurociągu. Jest to możliwe, ponieważ różnica poziomów pomiędzy Miedwiem a zakładem przy ul. Szczawiowej wynosi przeszło 30 metrów. Moc zainstalowana urządzenia to ok. 140 kW, a ZWiK szacuje, że w ciągu roku wyprodukuje co najmniej 800 MWh energii elektrycznej, która przeznaczona zostanie na potrzeby zakładu produkcji wody na Pomorzanach. Dzięki turbinie oszczędności z tytułu zmniejszonego zakupu energii elektrycznej mogą wynieść ok. 350 000 zł.

Wykonawcą turbiny było konsorcjum firm ZRE GDAŃSK S.A. oraz Przedsiębiorstwo Usług Hydrotechnicznych Adam Rusiecki ze Szczecina. Wartość inwestycji to ok. 3,4 mln zł netto. Zadanie wykonane zostało w ramach z jednego z kontraktów programu inwestycyjnego pn. „Czysta Odra w Szczecinie” i było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

OZE w ZWiK

ZWiK jest drugim w kraju przedsiębiorstwem wodociągowym, który do produkcji energii elektrycznej postanowił wykorzystać turbinę prądotwórczą. Wcześniej na podobne rozwiązanie zdecydowano się w Krakowie. Szczecińska spółka ma jednak bogate doświadczenie w produkcji czystego i ekologicznego prądu. W województwie zachodniopomorskim ZWiK jest liderem produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł. W roku 2019 ok. 20 % energii elektrycznej potrzebnej do prowadzenia działalności Spółka pozyskała z OZE, korzystając w tym celu z produkcji energii z farm fotowoltaicznych a także z biogazu powstałego w procesie oczyszczania ścieków. Po uruchomieniu turbiny generatora współczynnik ten wzrośnie do 23 %. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom ZWiK w sposób ciągły racjonalizuje koszty energii, co pozwala na utrzymanie przez ostatnie lata opłat za wodę i odbiór ścieków na podobnym poziomie.

Produkcja energii elektrycznej w ZWiK ze źródeł odnawialnych w 2019 r. wyniosła 6740 MWh i kształtowała się następująco:

  • 2 elektrownie fotowoltaiczne w ZPW Miedwie: 2202 MWh,
  • elektrownia fotowoltaiczna w ZPW Pilchowo: 489 MWh,
  • 3 kogeneratory biogazowe w Oczyszczalni Ścieków „Pomorzany”: 3 647 MWh,
  • 1 kogenerator biogazowy w Oczyszczalni Ścieków „Zdroje”: 402 MWh.

galeria galeria galeria galeria