994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Pompa wróciła na swoje miejsce

24. 06. 2022

Zakończył się remont Alei Jana Pawła II, który obok infrastruktury drogowej obejmował również ułożenie nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Ekipy ZWiK-u wyczyściły i dokonały przeglądu telewizyjnego wybudowanej sieci kanalizacyjnej po obu stronach ulicy. A teraz przyszedł czas na montaż nieco bardziej dekoracyjnych elementów wystroju Alei Jana Pawła II. Stoją już wzdłuż deptaka, odnowione wcześniej w warsztacie Spółki 4 ozdobne hydranty, które oczywiście obok zabytkowego wyglądu są w pełni sprawne i pełnią funkcje p-pożarowe. Następna w kolejności do ustawienia jest zabytkowa ręczna pompa wodociągowa tzw. „berlinka” pochodząca z połowy XIX wieku, która na czas remontu ulicy zniknęła ze skrzyżowania Alei JP II i ul. Mazurskiej w magazynie szczecińskich wodociągów. Aktualnie zakończyły się prace polegające na jej ustawieniu, poczynając od przeglądu samej studni i właściwego przygotowania obudowy i granitowej podbudowy kolumny pompy. Następnie odlew zostanie ustawiony w dwóch etapach - najpierw do połowy wysokości co widzimy na fotografiach - a następnie wewnętrzny mechanizm pompy zostanie przyłączony i sprawdzony. Na końcu przybędzie górna część odlewu wraz z wieńczącą całość ozdobną koroną . Pompa będzie podawać wodę po kilkukrotnym „wajchowaniu” dźwignią.

galeria galeria galeria galeria galeria