994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Pierwsze półrocze z rekordami w OZE

19. 07. 2023

​Zielona energia nie jest już tylko hasłem reklamowym, ale realnym działaniem z wynikami. Zakład Wodociągów i Kanalizacji z roku na rok jest staje się coraz bardziej samowystarczalny w kontekście korzystania z energii elektrycznej. Już teraz połowę energii potrzebnej do zasilenia oczyszczalni Pomorzany produkujemy sami! Nasze działania wpisują się w program Energia Miasta Szczecin, który zakłada dążenie do samodzielności energetycznej.

Całość prądu wyprodukowanego z naszych odnawialnych źródeł energii w 2022 roku to imponujące 8197 MWh. To przełożyło się na wymierne korzyści ekonomiczne. Pierwsza połowa obecnego roku to już 4522 MWh! Co ważne, lokalizacja i moc „ZWiK-owych elektrowni” zostały dobrze przemyślane. Zgodnie z założeniem prąd zużywany jest na miejscu przez urządzenia elektryczne niezbędne do produkcji wody do picia i oczyszczania ścieków komunalnych. Dzięki temu, aktualnie 29% energii elektrycznej zużywanej w Spółce pochodzi z własnych instalacji.

Inwestujemy w znaną wszystkim fotowoltaikę, ale korzystamy także mniej rozpoznawalnych rozwiązań takich jak biogaz powstały w procesie oczyszczania. Panele fotowoltaiczne zamontowane są w 6 miejscach ZPW Miedwie, UW Żelewo, ZPW Pilchowo, PW Warszewo - 21 MWh, PW Zdroje - 10 MWh i na budynku administracyjnym. 10546 elementów o łącznej powierzchni 17200 m2, czyli tyle ile wynosi powierzchnia dachu na stadionie Pogoni Szczecin lub 2,5 boiska!

Największy udział w produkcji energii mają gazogeneratory w Oczyszczalni Ścieków Pomorzany (4289 MWh w 2022 r.).Pod koniec ubiegłego roku zakończono tam budowę kolejnej, trzeciej komory fermentacji o pojemności ok. 5000 m sześc. co wydatnie zwiększyło ilość produkowanego i kierowanego do gazogeneratorów biogazu. Pełna wydolność instalacji nastąpiła wiosną tego roku, dzięki czemu samowystarczalność energetyczna oczyszczalni Pomorzany osiągnęła poziom ok. 55%.

Świetnie spisuje się również turbina prądotwórcza Francisa w ZPW „Pomorzany”. To absolutnie nowatorska, druga taka instalacja w Polsce, wykorzystująca do produkcji energii spadek grawitacyjny wody w rurociągu. Jej ubiegłoroczny wynik to 750 MWh.

Dzięki inwestycjom w OZE jesteśmy krajowym liderem wśród firm wodociągowych w produkcji prądu z odnawialnych źródeł energii, a oszczędności z tytułu niezakupionej energii w ilości 3996 MWh szacowane za pierwsze półrocze 2023 roku to 4 276 000 zł.

ENERGIA MIASTA SZCZECIN

Szczecin od lat inwestuje we własne źródła energii , które są wykorzystywane na potrzeby funkcjonowania miasta. Jednak w dobie stale rosnących cen prądu i braku stabilności w tym zakresie konieczne jest zwiększenie skali tych działań. Cel – uzyskanie niezależności energetycznej.

Energia jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania miasta w niemal każdym obszarze. Rocznie Szczecin potrzebuje ponad 96 tys. MWh prądu. Trafia on do szczecińskich szkół, przedszkoli, placówek opiekuńczych, urzędów i innych instytucji miejskich. Wykorzystywany jest w miejskich wodociągach, oświetla ulice i zasila tramwaje, a jego brak może oznaczać kompletny paraliż.

Miejskie źródła energii opierają się na nowoczesnych, ekologicznych rozwiązaniach. Podążając za globalnymi trendami, Szczecin od kilku lat systematycznie inwestuje w rozwiązania związane z fotowoltaiką. Już teraz ponad 40 miejskich jednostek pozyskuje energię ze słońca. Zostały zamontowane w ramach realizacji kilku dedykowanych programów (także z udziałem środków unijnych), oraz przy okazji modernizacji obiektów. Znajdują się na dachach szkół, przedszkoli, żłobków, domów pomocy społecznej czy placówek sportowych. Kluczową jednostką w kontekście Energii Miasta Szczecin jest także EcoGenerator - nowoczesna elektrociepłownia, w której paliwem są nasze śmieci.

Zwiększenie wykorzystania własnych źródeł energii, a docelowo uzyskanie samodzielności energetycznej, pomoże Szczecinowi ustabilizować ceny energii i uniezależnić się od czynników zewnętrznych. To także bezpieczeństwo dostaw i pewność, że energii w Szczecinie nie zabraknie, a w przypadku odnawialnych źródłach energii – dbałość o środowisko.