994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Panele na dachu

29. 07. 2021

ZWiK realizuje kolejne przedsięwzięcie w zakresie odnawialnych źródeł energii. Trwa budowa niewielkiej instalacji fotowoltaicznej, która umieszczona zostanie na dachu biurowca Spółki przy ul. Golisza.

Energia elektryczna uzyskana dzięki nowej instalacji posłuży do zasilenia budynku w tym systemu chłodzenia w pomieszczeniach biurowych. Jej moc oszacowano na ok. 49 kW, a roczną produkcja energii ze słońca na ok. 45 MW. Nowa fotowoltaika wyprodukuje w ciągu roku taką ilość energii, która pozwoli na pokrycie ok. 25% zapotrzebowania całego budynku przy ul. Golisza.

ZWiK jest przedsiębiorstwem, które od lat z powodzeniem wdraża rozwiązania służące produkcji czystej i ekologicznej energii elektrycznej. W ub. roku Spółka uruchomiła turbinę prądotwórczą, którą zainstalowano w Zakładzie Produkcji Wody „Pomorzany” i umieszczono we wnętrzu magistrali dostarczającej wodę z jeziora Miedwie. Do napędu i jednocześnie produkcji energii elektrycznej agregat wykorzystuje spadek grawitacyjny wody w rurociągu. Także w 2020 r. rozpoczęły pracę dwie niewielkie farmy fotowoltaiczne zlokalizowane na terenie placówek ZWiK przy ul. Łącznej i Batalionów Chłopskich. W poprzednich latach trzy znacznie większe farmy zbudowano na terenie Zakładów Produkcji Wody „Miedwie” oraz „Pilchowo”. Czystą energię Spółka produkuje również z biogazu powstałego w procesie oczyszczania ścieków w oczyszczalniach „Pomorzany” i „Zdroje”.

Dzięki tym inwestycjom w województwie zachodniopomorskim ZWiK jest bez wątpienia liderem w produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł. W roku 2019 produkcja energii z OZE wyniosła 6740 MWh, a w roku ubiegłym już 6911,7 MWh. W obu tych latach ok. 20 proc energii elektrycznej potrzebnej do prowadzenia działalności ZWiK pozyskiwał z własnych źródeł. Zastosowane rozwiązania służą racjonalizacji kosztów energii, co od lat pozwala utrzymywać opłaty za wodę i odbiór ścieków na zbliżonym poziomie.

galeria galeria galeria galeria