994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Nowy standard życia w Wielgowie

03. 08. 2020

ZWiK zakończył kolejny z etapów budowy kanalizacji sanitarnej na oś. Wielgowo - Sławociesze. Spółka zachęca mieszkańców do podłączania się do sieci. Będzie taniej i bardziej ekologicznie.

Prace przeprowadzono na kilkunastu ulicach wspomnianych osiedli (ich lista niżej). W sumie ułożono w nich ok. 4,2 km sieci kanalizacyjnej. Mieszkańcy tych ulic mogą występować o warunki techniczne na przyłączenie nieruchomości do wybudowanej sieci kanalizacyjnej. Do tej pory Spółka wydała tego typu dokumenty 30 właścicielom nieruchomości. Zachęca też kolejnych do przyłączanie się do nowej sieci. W tym celu do każdego gospodarstwa domowego dotrze ulotka z instrukcją objaśniającą „krok po kroku” czynności niezbędne do prawidłowej budowy własnego przyłącza kanalizacyjnego. Po jego wykonaniu, przeglądzie i pozytywnym odbiorze, ZWiK zaprosi do podpisania umowy na odbiór ścieków.

Należy przypomnieć, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na właścicielach nieruchomości spoczywa obowiązek przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

Inwestycję wykonano w ramach unijnego programu „Czysta Odra w Szczecinie”. Trwają jej dalsze etapy - układanie sieci kanalizacyjnej i budowa pompowni ścieków w
kolejnych ulicach tej dzielnicy. Finał programu planowany jest z końcem 2021 roku.

Korzyści płynące z przyłączenia się do kanalizacji

  • ekonomiczne: korzystanie z kanalizacji jest tańsze niż koszty utrzymania i cyklicznego opróżniania przydomowych zbiorników na ścieki,
  • społeczne: podwyższenie standardu i jakości życia mieszkańców, poprawa warunków sanitarnych, likwidacja uciążliwych zapachów,
  • ekologiczne: zmniejszenie zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska, poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleby.

Skanalizowane ulice: Paula Robiena, Końcowa, Stary Szlak, Samopomocy Chłopskiej, Drwali, Mroczna, Sadowa, Miętowa ,Kapliczna, Owsiana. W przypadku dodatkowych pytań o warunki podłączenia nieruchomości do sieci sanitarnej, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta:

1. pod adresem mailowym: bok@zwik.szczecin.pl

2. telefonicznie pod numerem: 91 42 56 724

3. osobiście (po wcześniejszym umówieniu się) w naszych punktach obsługi klienta:

  • ul. Golisza 10 w godz. 07.00 – 15.00
  • ul. Leszczynowa 23 (oś. Zdroje) tel. 91 42 56 723 w godz. 10.00 – 17.00