994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Nowe taryfy opłat za wodę i ścieki

15. 12. 2023

W związku z decyzją Wód Polskich informujemy, że od 20.12 wprowadzone zostaną zmiany w taryfach opłat za wodę i ścieki. Regulator po ponad roku od złożenia wniosku zatwierdził korektę taryf, która jest niezbędna do prowadzenia bieżącej działalności przy zachowaniu najwyższych standardów. Szczecin nie jest jedynym miastem, które oczekiwało podobnych korekt od wielu miesięcy. 

Podczas, gdy w ostatnich miesiącach szaleńczo wzrosły ceny prądu, gazu, paliw, a rynek dostosowywał się do sytuacji na świecie, branża wodno-kanalizacyjna jako jedyna została pozbawiona możliwości waloryzacji swych kosztów. Poza kosztami paliw i energii w przypadku ZWiK dochodzą jeszcze kilkukrotne podwyżki cen reagentów i środków do uzdatniania wody czy oczyszczania ścieków. Z tego względu znaleźliśmy się na drodze zmniejszania inwestycji i ograniczania wydatków na utrzymanie infrastruktury. Przypominamy, że jesteśmy ważną częścią infrastruktury krytycznej, a nasza działalność ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców Szczecina i lokalnej gospodarki. Bez dobrych dostaw wody nie da się przeżyć, ani prowadzić produkcji. 

CO ZMIENI SIĘ DLA MIESZKAŃCÓW?

Najbliższy rachunek będzie już zawierał nowe, urealnione stawki za odprowadzenie wody i ścieków. Pełną informacje będzie można znaleźć TUTAJ. Kluczowe jest obniżenie stawki abonamentu przy jednoczesnej korekcie ceny jednostkowej za m3. Średni, miesięczny wzrost kosztów to 6zł na osobę. W porównaniu z kilkudziesięcioprocentowymi wzrostami ceny prądu i gazu, nowa stawka za wodę i ścieki jest niższa niż wynikałoby to z potrzeb przedsiębiorstwa. Zmiany, które zostały wprowadzone są na poziomie inflacyjnym i zawierają jedynie wyrównanie względem kosztów energii, paliw i środków do uzdatniania wody.

Zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, taryfę cen za usługi ZWiK muszą zatwierdzać w Wody Polskie, które są podobnym regulatorem rynku dla konsumentów jak np. URE w zakresie taryf na energię elektryczną i gaz dla gospodarstw domowych. Taryfy cen za dostawę wody i odbiór ścieków zatwierdza na trzy lata Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Pandemia, woja i inflacja skomplikowały warunki, w których przyszło funkcjonować także naszej branży. Przepisy w wyjątkowych przypadkach pozwalają na skrócenie trzyletniego okresu obowiązywania stałych cen. Od początku 2021 r. z tej furtki skorzystało już wiele przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych. Szczecin także wnioskował o zmianę, która została zatwierdzona dopiero 12.12. Nowa taryfa wejdzie w najbliższych dniach także w Poznaniu innych miastach.