994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Natlenianie Odry

26. 08. 2022

Trwa natlenianie Odry za pomocą urządzeń przekazanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z Warszawy. Na miejscu aparaturę obsługują pracownicy ZWiK Szczecin.

Bardzo niski poziom tlenu u w Odrze to kolejny etap ekologicznej katastrofy, która dotknęła rzekę. Od kilku dni podejmowane są próby natlenienia Odry. Od środy używa się w tym celu ozonatora dostarczonego przez MPWIK Warszawa. Na miejscu ich obsługą zajmują się pracownicy ZWiK. Urządzenia pozostaną w Szczecinie do czasu, gdy stan Odry, przede wszystkim jej natlenienie, osiągną odpowiednie parametry. Za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy MPWiK Warszawa i władzom stolicy.

galeria galeria