994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Lejemy wodę do głów i bidonów

06. 06. 2024

Miejskie wydarzenia plenerowe to zawsze okazja do wsparcia organizatorów i promocji picia wody kranowej. Staramy się być aktywni z naszymi mieszkańcami, wypatrujcie nas w mieście!

Festyny, pikniki, biegi – staramy się być wszędzie tam, gdzie aktywni są nasi mieszkańcy. Wspieramy osiedlowe inicjatywy, ale jesteśmy także na dużych miejskich wydarzeniach. Wszystko po to, żeby aktywnie promować picie wody kranowej. Okazją do spotkań z najmłodszymi było nie tylko otwarcie Fabryki Wody, ale także festyn ekologiczny organizowany przez WFOŚiGW. Tam dzieci dowiedziały się o wartości wody w przyrodzie i dla organizmu oraz mogły ugasić pragnienie. Współpracujemy także ze szkołami i przedszkolami w zakresie edukacyjnym.

Napić się będzie można także podczas imprez na Różance, wydarzeń biegowych i kulturalnych na Bulwarach czy podczas festynów na prawobrzeżu, warszewie i tym organizowanym w najbliższy weekend przez DPS. 

Z pewnością nie zabraknie nas także podczas zbliżającego się wielkimi krokami finału Regat The Tall Ships Races.

Wypatrujcie poidełek i słojów z wodą i pijcie kranówkę śmiało, na zdrowie!

Skąd się bierze woda w naszych kranach i poidełkach?

Blisko 90 % wody dostarczanej do Szczecina pochodzi z Miedwia, które jest 5 co do wielkości jeziorem w Polsce, ma powierzchnię 3800 m2. Jego długość to 16,6 km, szerokość 3,2 km, a największa głębokość 43,5 m – to pokazuje wielkość zbiornika. Nasza czerpnia usytuowana jest na zachodnim brzegu, 255 m od linii brzegowej, na głębokości 16-18m od lustra wody. Dwoma rurociągami o średnicy 1200 mm wpływa ona do komór pompowni przez sita mechaniczne zatrzymujące duże części stałe – muszle, ryby rośliny. Woda dalej przekazywana jest do stacji uzdatniania wody oddalonej o 2,5km od pompowni. 

W Stacji Uzdatniania Wody odbywa się cały szereg różnych procedur i procesów, aby woda w naszych kranach była najwyższej jakości. To, co płynie do Szczecina nie ustępuje jakością wodom butelkowanym. Co dokładnie dzieje się nad Miedwiem?

  • dezynfekcja wstępna ozonem (O3),
  • koagulacja,
  • sedymentacja,
  • filtracja przez złoże antracytowo-piaskowe,
  • utlenianie pośrednie ozonem (O3),
  • filtracja przez złoże z granulowanym węglem aktywnym,
  • dezynfekcja końcowa dwutlenkiem chloru (ClO2).

Po tych procesach, które w naszym opisie zostały mocno uproszczone, woda jest kierowana do dwóch zbiorników ruchowych o pojemności 5 tys m3 każdy. Ze zbiorników woda wypływa grawitacyjnie do Szczecina oddalonego o 32 km od Miedwia.  Odbywa się to poprzez dwie magistrale wodociągowe - pierwszą o średnicy 1200 mm i drugą o średnicy 700 mm. Pierwszy rurociąg biegnie do zbiorników ZPW Pomorzany, skąd woda po powtórnej dezynfekcji tłoczona jest do lewobrzeżnej sieci wodociągowej miasta. Rurociąg drugi biegnie do pompowni wody w Kijewie, gdzie woda kierowana jest do zaopatrzenia prawobrzeżnej części Szczecina.

Woda podlega ciągłej kontroli. Przy ujęciu mieści się laboratorium, w który codziennie badane są parametry fizykochemiczne i bakteriologiczne wody surowej, następnie w poszczególnych fazach produkcji, a na końcu sprawdzana jest woda czysta. Codziennie badanych jest 26 parametrów, pełna analiza miesięczna to ponad 60 analiz.

Wykwalifikowani pracownicy, w coraz większym zakresie korzystający z nowoczesnych systemów automatyki i monitoringu, dbają o prawidłowe działanie stacji uzdatniania, o utrzymywanie reżimów technologicznych oraz o nieprzerwaną dostawę wody do miasta. Praca odbywa się w systemie trzyzmianowym, 24-godzinnym, siedem dni w tygodniu.

Parametry jakości wody są zawsze dostępne na naszej stronie internetowej.