994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Eksplozja na "Pomorzanach"

29. 06. 2022

Chwile grozy przeżyli pracownicy Oczyszczalni Ścieków „Pomorzany”. Podczas prac konserwacji jednej ze znajdujących się tu komór fermentacyjnych doszło do wybuchu zgromadzonego w niej biogazu. Sytuacja była o tyle dramatyczna, że wybuch spowodował obrażenia osób wykonujących prace konserwacyjne, a także rozszczelnienie komory i wypływ masy fermentacyjnej, która zalała pobliski teren i poprzez pobliski kanał mogła skazić Odrę.

Na szczęście cała opisana sytuacja była scenariuszem ćwiczeń zorganizowanych przez Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Ich celem było sprawdzenie gotowości i przygotowania służb do akcji ratowniczej prowadzonej na terenie bardzo specyficznego obiektu przemysłowego. Na miejscu zdarzenia ćwiczyły m.in. jednostki Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, pracownicy MCZK i ZWiK. Podczas ćwiczeń udzielono pomocy poszkodowanym, ewakuowano pozostałych pracowników, zabezpieczono budynki i instalacje przemysłowe. Udało się też uniknąć skażenia środowiska. Jako ciekawostkę warto odnotować, że symulacja była okazją do przetestowania dronu i jego wykorzystania do poszukiwania osób rannych.

galeria galeria galeria galeria galeria