994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Edukacja w miejscu produkcji wody do picia

23. 09. 2021

Zakład Produkcji Miedwie był miejscem realizacji jednego z etapów międzynarodowego programu Erasmus+ pt. ”Gdzie jest woda?”. Odwiedziła go ponad dwudziestka młodych ludzi z Włoch, Rumunii i Malty, którzy z dużym zainteresowaniem i krok po kroku poznali technologię uzdatniania szczecińskiej wody do pica. Począwszy od wody surowej pobieranej z jeziora Miedwie, a dalej procesy ozonowania, koagulacji i filtracji aż po zbiorniki wody czystej i jej przesył do Szczecina za pomocą magistrali miedwiańskiej.

Zwiedzanie ZPW Miedwie miało na celu pokazanie jakie są zasoby i skąd bierze się woda w naszych kranach oraz jak istotną rolę pełni ona w naszym codziennym życiu. W związku ze zmianami klimatycznymi wskazaliśmy naszym gościom konieczność prowadzenia racjonalnej gospodarki wodą i uwrażliwiliśmy ich na problemy ochrony naturalnego środowiska wodnego. Dodatkowo wszyscy z ciekawością zapoznali się z efektami pracy naszej największej farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej nad Miedwiem oraz informacjami nt. innych przez nas stosowanych technologii produkcji energii ze źródeł odnawialnych tj. spalania biogazu w oczyszczalniach ścieków oraz wykorzystania siły przepływającej magistralą wody do produkcji energii elektrycznej za pomocą turbiny Francisa.

Instytucją wiodącą w tej części tego edukacyjnego projektu jest Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, ze strony Spółki wycieczkę oprowadzała p. Beata Chatlińska i Tomasz Makowski. Poniżej fotorelacja z tej wycieczki edukacyjnej.

galeria galeria galeria galeria galeria galeria