994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Doroczny ranking firm wodociągowych

22. 02. 2021

ZWiK Szczecin w krajowej czołówce

W X jubileuszowej edycji Ogólnopolskiego Rankingu Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji, opublikowanym 22 lutego w dodatku pn. Strefa Gospodarki Dziennika Gazety Prawnej oraz na portalu strefa-gospodarki.pl., szczecińska Spółka zajęła ex aequo wysokie, czwarte miejsce. Co należy podkreślić, w tym samym głosowaniu Spółka PWiK ze Szczecinka otrzymała wyróżnienie.

W ocenie poszczególnych przedsiębiorstw krajowej branży wod. – kan., Redakcja Gazety brała pod uwagę szereg czynników, takich jak finanse, nakłady na szkolenia i podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, awaryjność sieci jak również prowadzone działania i inicjatywy w ramach CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu). Wysoka ocena szczecińskich wodociągów w kolejnym zestawieniu to również zasługa sprawnego i konsekwentnego zarządzania projektami inwestycyjnymi, wdrażania innowacyjnych rozwiązań technologicznych i proekologicznych oraz świadczenia wysokiej jakości usług Klientom i mieszkańcom Szczecina.

W tym roku sklasyfikowane wyżej zostały podobne przedsiębiorstwa z Katowic, Warszawy i Bydgoszczy. My z tego wyróżnienia cieszymy się tym bardziej, że w ostatnich latach dynamicznie zmienia się otoczenie prawne w całej branży wod. – kan. a i ubiegły rok był za sprawą pandemii wyjątkowo specyficzny. No i nie jesteśmy sami w regionie.

galeria