994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Dodatkowy kanał na deszczówkę

14. 05. 2020

ZWiK przystąpił do budowy odcinka kolektora ogólnospławnego w rejonie ulic Komuny Paryskiej – Sczanieckiej w Szczecinie. Celem realizacji tej inwestycji jest ograniczenie skutków nawalnych opadów deszczu, powodujących dodatkowe utrudnienia w jednym z newralgicznych punktów miasta. Prace potrwają do końca lipca.

Duży spadek terenu w tym miejscu a także niewydolność sieci ogólnospławnej powodują, że podczas dużych, ponadnormatywnych opadów deszczu tworzą się tu potężne zastoiny wody utrudniające, a niekiedy uniemożliwiające ruch uliczny. Latem ubiegłego roku spływająca woda opadowa uszkodziła nawierzchnię ul. Wilczej a nadciśnienie w kanale wyrwało z fundamentów górną część studni kanalizacyjnej. Prace przy naprawie uszkodzeń i układaniu asfaltu trwały 2 dni.

Aby zminimalizować skutki obfitych opadów, ZWiK zaplanował budowę nowego kolektora ogólnospławnego w rejonie ulic Komuny Paryskiej i Sczanieckiej. Inwestycja ruszyła na początku maja. Po uzgodnieniu dokumentacji projektowej, uzyskaniu wszelkich pozwoleń w tym z PKP, rozpoczęto prace przy budowie drogi technicznej z płyt żelbetowych oraz organizacji zaplecza budowy. W trakcie prac zbudowany zostanie kanał ogólnospławny o średnicy 1 m i długości ok. 170 m (wraz z komorami przyłączeniowymi), który stanowił będzie „by-pass” dla istniejącego kanału o mniejszej średnicy. Dzięki inwestycji zwiększy się przepustowość kanałów ogólnospławnych w obrębie skrzyżowania ulic Szczanieckiej, Wilczej i Komuny Paryskiej, co zabezpieczy to miejsce przed zalaniami i podtopieniami po gwałtownych opadach.

Zgodnie z umową termin ukończenia prac wyznaczono na 30 lipca br. Koszt inwestycji to ok. 2,7 mln zł brutto. Ze względu na wzmożony ruch samochodowy, inwestycja prowadzona będzie bezwykopową metodą mikrotunelingu zarówno w obrębie skrzyżowania jak i podczas układania instalacji pod istniejącą linią kolejową relacji Szczecin – Trzebież.

galeria galeria galeria galeria