994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Coraz mniej awarii

14. 08. 2023

To był spokojny weekend dla pogotowia ZWiK, co nie oznacza, że zupełnie leniwy. Kilkanaście wyjazdów to nasza codzienność w ramach prac bieżących i awarii. W niedzielę po południu charakterystyczny samochód można było zobaczyć także na bulwarach. Wszystko po to, żeby mieszkańcy naszego miasta mieli dostęp do bezpiecznej wody, także podczas spacerów. W najbliższych dniach naszych pracowników będzie można w tej okolicy ponownie, w związku ze zbliżającymi się „Żaglami 2023”. Nie będzie to jednak dla nich odpoczynek nad Odrą. 

Słabe ciśnienie wody - przeczyszczą wodomierz, uszkodzony hydrant – naprawą, brak wody – podjadą beczkowozem. To tylko kilka z przykładowych działań w sobotę i niedzielę. Nasze pogotowie nie mam całkowicie wolnych, długich weekendów. Pogotowie i dyspozytorzy są na straży każdego dnia, 24 godziny na dobę.

Ekipy pogotowia są „oczami i uszami” Centralnej Dyspozytorni. Ich praca polega na stałej gotowości do wyjazdów zlecanych przez dyspozytorów. Po przyjeździe na miejsce oceniają zastaną sytuację i jeżeli to możliwe sami usuwają usterkę/awarię. Jeżeli naprawa wymaga większych sił i środków, sprzętu i czasu zabezpieczają miejsce i wzywają pracowników z innych, odpowiednich wydziałów. 

W ostatnich latach liczba zgłoszonych awarii wahała się między 2 000 a 2500 rocznie i z roku na rok spada. Wszystko dzięki szybkiej lokalizacji ewentualnego wycieku, naszych naprawom i oczywiście inwestycjom miasta w infrastrukturę, także tę podziemną.  Zdecydowaną większość z tych awarii pierwsze „sprawdziło” właśnie pogotowie.  Kolejnych 2 000 do 3 000  wyjazdów to inne polecenia.

Z każdego wyjazdu sporządzana jest notatka w systemie. To pozwala kontrolować na bieżąco działania pracowników. Bywa, że na naszej interwencji sprawa się kończy, ale zdarza się również, że w temat muszą być zaangażowane także inne służby. 

Każdy z 3 pojazdów pogotowia ZWiK pokonuje rocznie prawie 21 000 kilometrów, beczkowozy blisko 3000.  Pogotowie jest zawsze pierwsze na miejscu i wykonuje szereg działań:


 • Awaryjne wyłączanie uszkodzonych wodociągów i przyłączy wodomierzy i firm zewnętrznych
 • Włączanie, płukanie i odpowietrzanie rurociągów po ich naprawie
 • Zabezpieczanie (obstawianie) miejsc awarii wodociągowych i kanalizacyjnych
 • Planowane wyłączanie i włączanie wodociągów i przyłączy dla wydziału sieci wodociągowej, wydziału
 • Dostarczanie wody pitnej beczkowozami
 • Likwidacja drobnych wycieków i awarii przy węzłach wodomierzowych (np. wymiana zaworów, uszczelek)
 • Windykacyjne wyłączenia i włączenia przyłączy
 • Okresowe i awaryjne płukanie sieci wodociągowej
 • Pobieranie próbek wody do analizy laboratoryjnej
 • Pomiar ciśnienia wody w wodociągach i wydajności hydrantów p/poż.
 • Obstawianie miejsca prac dla rejonów sieci
 • Kontrolowanie miejsca awarii (wycieków)
 • Zabieranie i zwożenie zastaw po naprawie i asfaltowaniu
 • Kierowanie ruchem drogowym w miejscu awarii
 • Obsadzanie naruszonych kratek wpustów ulicznych i pokryw kanałowych
 • Montaż i demontaż kurtyn i bramek wodnych (w upalne letnie dni)
 • Polewanie ulic autocysterną (w upalne letnie dni) 

Pogotowie większość czynności wykonuje na chodnikach i ulicach, przy zachowanym normalnym ruchu pojazdów i pieszych, niezależnie od warunków pogodowych. Jest to więc praca w warunkach szczególnie niebezpiecznych, wymagająca ciągłej koncentracji. Nasi pracownicy muszą skupić się nie tylko na swoich czynnościach, ale i na zachowaniu osób z otoczenia, aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym.

Pogotowie ZWiK to 24 zaangażowanych, doświadczonych pracowników. Średni staż ich pracy to blisko 20 lat. Pracują w systemie trzyzmianowym przez całą dobę, każdego dnia.