994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Bez sprzętu szpiegowskiego wiemy co robili szczecinianie w niedzielę o 15:46

17. 06. 2024

W niedzielę około godziny 15:00 standardowy przepływ wody w przepompowni na Pomorzanach to 1700m3/h. W ubiegłą niedzielę widoczna była anomalia. Nie potrzebujemy sprzętu szpiegowskiego, żeby wiedzieć co robili mieszkańcy Szczecina. 

Skąd wiemy, że siedzieli przed telewizorami, a w przerwie ruszyli do kuchni i toalet? Bo około 15:45 woda popłynęła strumieniami.

Woda pompowana jest do magistral dla prawobrzeża między innymi z przepompowni Kijewo, a dla lewobrzeża jedną przepompowni jest ta na Pomorzanach. Przedstawiamy wykresy, które obrazują przepływ wody. 

Pompownia Pomorzany - w czasie trwania meczu widać obniżenie poboru wody o 112 m3/h, w przerwie meczu skok w górę o 253 m3/h i spadek po przerwie o 252 m3/h.

 

W pompowni Kijewo Wzrost przepływu wody podczas przerwy w spotkaniu wzrósł o 88 m3/h w ciągu jednej minuty.

 

 

Skąd bierze się woda w naszych domach?

Blisko 90 % wody dostarczanej do Szczecina pochodzi z Miedwia, które jest 5 co do wielkości jeziorem w Polsce. Nasza czerpnia usytuowana jest na zachodnim brzegu, 255 m od linii brzegowej, na głębokości 16-18m od lustra wody. Dwoma rurociągami o średnicy 1200 mm wpływa ona do komór pompowni przez sita mechaniczne zatrzymujące duże części stałe – muszle, ryby rośliny. Woda dalej przekazywana jest do stacji uzdatniania wody oddalonej o 2,5km od pompowni. 

W Stacji Uzdatniania Wody odbywa się cały szereg różnych procedur i procesów, aby woda w naszych kranach była najwyższej jakości. To, co płynie do Szczecina nie ustępuje jakością wodom butelkowanym. Co dokładnie dzieje się nad Miedwiem?

 • dezynfekcja wstępna ozonem (O3),
 • koagulacja,
 • sedymentacja,
 • filtracja przez złoże antracytowo-piaskowe,
 • utlenianie pośrednie ozonem (O3),
 • filtracja przez złoże z granulowanym węglem aktywnym,
 • dezynfekcja końcowa dwutlenkiem chloru (ClO2).

Po tych procesach, które w naszym opisie zostały mocno uproszczone, woda jest kierowana do dwóch zbiorników ruchowych o pojemności 5 tys m3 każdy. Ze zbiorników woda wypływa grawitacyjnie do Szczecina oddalonego o 32 km od Miedwia. Odbywa się to poprzez dwie magistrale wodociągowe - pierwszą o średnicy 1200 mm i drugą o średnicy 700 mm. Pierwszy rurociąg biegnie do zbiorników ZPW Pomorzany, skąd woda po powtórnej dezynfekcji tłoczona jest do lewobrzeżnej sieci wodociągowej miasta. Rurociąg drugi biegnie do pompowni wody w Kijewie, gdzie woda kierowana jest do zaopatrzenia prawobrzeżnej części Szczecina.

„Wodna” część ZWiKu w liczbach:

 •    ponad1300 km sieci wodociągowej,
 •    6 zakładów produkcji wody,
 •    9 przepompowni wodociągowych,
 •    Roczna produkcji wody wynosi ok. 23 000 000 m3
galeria