994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

52 Konferencja Stowarzyszenia Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

04. 04. 2022

Ponad 100 uczestników i kilkunastu wystawców wzięło udział w 52 Konferencji Przedsiębiorstw Wodociągowych zrzeszonych w Stowarzyszeniu Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe, która odbyła się na przełomie marca i kwietnia br. Gośćmi specjalnymi Konferencji byli Pan Krzysztof Dąbrowski, Prezes Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie w Bydgoszczy oraz liczna delegacja Stowarzyszenia Lubuskie Forum Wodociągowe na czele z p Krzysztofem Witkowskim – prezesem zielonogórskich wodociągów.

Podczas konferencji poruszane były ważne tematy branżowe m.in. cyberbezpieczeństo i zarządzanie IT w dobie cyberzagrożeń i platformy typu SmartFlow oraz zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym przedsiębiorstw wod.-kan. Interesująca była również prezentacja programu „Szczeciński Fundusz Ochrony Środowiska dla przedsiębiorstw komunalnych” realizowanego przez WFOŚiGW w Szczecinie. W drugim dniu Konferencji, Prezes Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie wygłosił prelekcję połączoną z dyskusją dotyczącą aktualnych wyzwań stojących przed branżą wodociągowo – kanalizacyjną w naszym kraju.

Poruszonymi, istotnymi i aktualnymi tematami były zagadnienia dotyczące systemów służących do oczyszczania ścieków komunalnych budowanych na terenach o zabudowie rozproszonej, a na przykładzie ZWiK Zielona Góra uczestnicy Konferencji dowiedzieli się kilku ciekawostek o praktycznych rozwiązaniach problemów z kanalizacją w dobie pandemii. Ponadto promowała się firma Skuma z Polic, prezentując skuteczne metody rozpuszczania struwitu. Dopisali goście z kraju i z regionu, bo onlinowe webinaria i konferencje na Teamsie nie wystarczają, zwyczajnie nie dają rady. Już dzisiaj zapraszamy „wodociągowców” do nas jesienią bieżącego roku na kolejne takie spotkanie.

galeria galeria galeria galeria galeria