994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Usługi dodatkowe

W związku z prowadzoną działalnością ciąży na nas obowiązek dysponowania specjalistami i wyposażeniem niezbędnym do realizacji usług eksploatacyjnych umożliwiających działalność podstawową. Zasoby te możemy wykorzystywać również do świadczenia specjalistycznych usług podmiotom zewnętrznym.

Wśród nich należy wymienić:
Usługi realizowane przez Wydział Sieci Wodociągowej, takie jak:

 • Włączenie przyłącza do wodociągu ZWiK,
 • Budowa przyłącza wodociągowego,
 • Budowa studni wodomierzowej,
 • Wbudowanie zestawu wodomierzowego lub rozdział węzła wodomierzowego z montażem i oplombowaniem wodomierza,
 • Rozdział instalacji wodociągowej,
 • Wbudowanie trójnika na wodociągu ZWiK,
 • Zaślepienie przyłącza,
 • Ponowne uruchomienie zaślepionego przyłącza
 • Montaż hydrantu,
 • Pomiar ciśnienia i wydajności hydrantu na sieci wodociągowej z wydaniem protokołu pomiaru,
 • Wykonanie tabliczki informacyjnej oznaczenia sieci wodociągowej,
 • Płukanie rurociągu,
 • Próba szczelności,
 • Przegląd przyłącza wodociągowego,
 • Przegląd sieci wodociągowej.

Usługi realizowane przez Wydział Gospodarki Sanitarnej, takie jak:

 • przegląd sieci kanalizacyjnej kamerą TV,
 • udrażnianie, czyszczenie, usuwanie osadów z kanałów
 • czyszczenie studni kanalizacyjnych i rewizyjnych
 • remont przyłączy kanalizacyjnych
 • wykonywanie przyłączy do sieci kanalizacyjnej

Usługi realizowane przez Dział Gospodarki Wodomierzowej, takie jak:

 • legalizacja wodomierzy na własnych stanowiskach legalizacyjnych,
 • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wodomierzy różnych typów,
 • wykonywanie węzłów wodomierzowych i wewnętrznych instalacji wodociągowych,
 • wykonywanie rozdziałów instalacji do lokali mieszkalnych i celów ogrodowych.

Usługi realizowane przez Wydział Mechaniczno-Energetyczny, takie jak:

 • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny pomp głębinowych, poziomych, pionowych, zatapialnych, do wody i ścieków,
 • sprawdzanie wydajności pomp wszelkiego typu, regeneracja zużytych części i podzespołów
 • dorabianie i naprawa armatury wodno-kanalizacyjnej,
 • prace tokarskie, ślusarskie,
 • spawanie elementów stalowych, żeliwa, cięcie plazmowe,
 • naprawa i przewijanie silników elektrycznych do 50kW, pomiary instalacji elektrycznych do 1 kV,

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do pobrania odpowiednich ofert z okna obok lub kontaktu z naszym Biurem Obsługi Klienta, tel. 91 442 62 00, e-mail: bok@zwikszczecin.pl