994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Produkcja wody pitnej

Szczecin może być zaopatrywany w wodę przez sześć Zakładów Produkcji Wody (ZPW): "Miedwie", "Pomorzany", "Pilchowo", "Skolwin", "Arkonka" i "Świerczewo". Dwa pierwsze zakłady ujmują wody powierzchniowe, natomiast pozostałe cztery – wody podziemne. Z uwagi na obserwowany od kilku lat stały spadek zużycia wody w Szczecinie, obecnie na potrzeby miasta, zależnie od pory roku i wzrostu lub spadku zapotrzebowania, pracują w sposób ciągły (w ruchu całodobowym) Zakłady Produkcji Wody "Miedwie", "Pilchowo" i "Skolwin", a pozostałe – okresowo.

Największym z wymienionych jest ZPW "Miedwie", dla którego źródłem wody jest jezioro o tej samej nazwie, znajdujące się około 30 km w kierunku południowo-wschodnim od Szczecina. Jezioro to jest zbiornikiem rynnowym, polodowcowym o powierzchni 3816 ha, długości 16,6 km, szerokości do 3,2 km i głębokości sięgającej aż 43,5 m. Woda w jeziorze Miedwie, według prowadzanych systematycznie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych, odpowiada II klasie czystości.

Z ZPW "Miedwie", woda po uzdatnieniu, dostarczana jest do Szczecina dwiema magistralami wodociągowymi: tzw. Starą Miedwianką o średnicy 1200 mm i tzw. Nową - 700 mm. Trafia do zbiorników ZPW "Pomorzany" przy ul. Szczawiowej, skąd po powtórnej dezynfekcji, tłoczona jest do lewobrzeżnej sieci wodociągowej miasta. Z magistrali miedwiańskiej, poprzez pompownię w Kijewie, pobierana jest woda do zaopatrzenia prawobrzeżnej części Szczecina. ZPW „Pilchowo” i ZPW „Skolwin” zaopatrują północną cześć miasta.

Całkowita ilość wody wyprodukowanej przez ZWiK w Szczecinie w 2015 roku wyniosła 23,02 mln m3 - średnio 63,1 tys. m3 na dobę. ZPW "Miedwie" dostarcza obecnie do Szczecina do 85% wody zużywanej w mieście, z czego do prawobrzeżnej części Szczecina ok. 15 tys. m3 na dobę, natomiast pozostałą ilością zasila się lewobrzeżną część miasta.