994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Produkcja energii elektrycznej

W poszukiwaniu lepszego wykorzystania posiadanych zasobów oraz w ramach dbałości o stałe zwiększanie efektywności działań uruchomiliśmy produkcję energii elektrycznej. ZWiK jest jednym z największych producentów energii z odnawialnych źródeł.

Dążąc do ograniczenia kosztów zakupu energii a także w trosce o środowisko naturalne, przedsiębiorstwo zainicjowało produkcję energii elektrycznej z odnawialnych, ekologicznych źródeł. Pierwsze działania w tym zakresie podjęto już na etapie planowania budowy oczyszczalni Pomorzany a także modernizacji oczyszczalni Zdroje. Przewidziano, że w obu tych miejscach energia elektryczna pozyskiwana będzie z biogazu, który jest produktem fermentacji osadów w oczyszczalniach ścieków. W tym celu w oczyszczalni Pomorzany zbudowano trzy generatory o mocy 350 kW , a w oczyszczalni Zdroje jeden generator o mocy 200 kW. Ich uruchomienie nastąpiło w roku 2010. Dzięki takiemu rozwiązaniu połowę zapotrzebowania na energię elektryczną oczyszczalnie czerpią ze spalania biogazu.

W czerwcu 2015 nastąpiło uruchomienie farmy fotowoltaicznej o mocy 1,45 MW w Zakładzie Produkcji Wody „Miedwie”, a we wrześniu tego samego roku farmy słonecznej o mocy 0,5 MW na terenie pompowni w Żelewie. Koszt ich budowy zamknął się kwotą ok. 9,7 mln zł. Spółka ze środków własnych przeznaczyła na realizację inwestycji ok. 4,7 mln zł. Pozostała kwota pochodziła z dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (3,1 mln zł) oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (1,38 mln zł). Kompleks farm zlokalizowanych w pobliżu jeziora Miedwie to największa elektrownia słoneczna w województwie zachodniopomorskim. W sumie obie instalacje zajmują obszar ok. 4 ha, powierzchnia zamontowanych ogniw wynosi natomiast 13 000 metrów kw. Produkowana tu energia elektryczna zaspokaja ok. 24 proc. zapotrzebowania ZPW „Miedwie” na energię.

Kolejna farma fotowoltaiczna powstała na terenie Zakładu Produkcji Wody „Pilchowo” Instalacja została oddana do użytku w 2018 r. W Pilchowie zbudowano farmę o mocy 0,5 MW, która zajmuje powierzchnię ok. 1 ha. Wytworzona energia elektryczna przeznaczona jest w całości na potrzeby znajdującego się tu zakładu produkcji wody. Koszt inwestycji wyniósł nieco ponad 2,5 mln zł brutto. Budowa farmy była wsparta środkami pochodzącymi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Funduszy Europejskich i przekazanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

W roku 2017 ZWiK przystąpił do realizacji kolejnej inwestycji w OZE. Jest nią budowa turbiny prądotwórczej w Zakładzie Produkcji Wody „Pomorzany”. Urządzenie umieszczone zostanie w rurociągu dostarczającego wodę z ujęcia na jeziorze Miedwie. Różnica poziomów pomiędzy Miedwiem a zakładem na Pomorzanach wynosi przeszło 30 metrów, produkcja energii elektrycznej odbywać się więc będzie z wykorzystaniem spadku grawitacyjnego wody w rurociągu. Na Pomorzanach zainstalowana zostania turbina wodna Francisa, o mocy do ok. 140 kW. Jej zdolność produkcyjna w ciągu roku może dochodzić do ok. 1000 MWh.

W trakcie budowy farm miedwiańskich powstał jeden z odcinków programu "Podmuch energii" popularyzującego energię odnawialną i wyemitowanego w TVP1. Można go obejrzeć poniżej: