994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Oczyszczanie ścieków

Do czasu wdrożenia Programu „Poprawa jakości wody w Szczecinie”, z uwagi na brak efektywnego oczyszczania ścieków, nasze miasto wpisane było na „czarną listę” największych trucicieli Morza Bałtyckiego prowadzoną przez Komisję Helsińską HELCOM.

Część ścieków była jedynie podczyszczana, w przypadku lewobrzeża, w oczyszczalniach mechanicznych powstałych w latach dwudziestych XX w. oraz trzech niewielkich, obsługujących nieduże zlewnie, oczyszczalniach powstałych w latach osiemdziesiątych XX w. przy ul. Dąbrówki, Dzielnicowej oraz Modrej. Na prawobrzeżnej części Szczecina funkcjonowała mechaniczna oczyszczalnia przy ul. Łozowej oraz mechaniczno-biologiczna obsługująca zlewnię dzielnicy Płonia.
W ramach realizacji Programu „Poprawa jakości wody w Szczecinie” w lewobrzeżnej części miasta zlikwidowano wszystkie przestarzałe i nieefektywne oczyszczalnie ścieków. Rurociągami tłocznymi wszystkie ścieki skierowano na nowowybudowaną oczyszczalnię ścieków „Pomorzany”. Zmodernizowano również oczyszczalnię ścieków „Zdroje”, poprzez przebudowę starych obiektów, dobudowę nowego, efektywnego stopnia oczyszczania biologicznego oraz rozbudowę obiektów gospodarki osadowej. W roku 2014 zlikwidowano oczyszczalnię ścieków „Płonia”, a ścieki skierowano nowowybudowanym rurociągiem do Oczyszczalni Ścieków Zdroje.

Efektem zrealizowanego Programu „Poprawa jakości wody w Szczecinie” oraz budowy dwóch nowoczesnych, wysokoefektywnych oczyszczalni ścieków, było skreślenie miasta Szczecina w dniu 15.06.2012 r z niechlubnej „czarnej listy” największych trucicieli morza Bałtyckiego.