994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Dystrybucja wody i eksploatacja sieci

Łączna długość sieci wodociągowej miasta Szczecina to 1366,5 km, z czego ok. 206 km stanowią magistrale (300-1200 mm średnicy), 760 km rurociągi rozdzielcze (90-290 mm), a pozostałe 400 km to przyłącza.

Magistrale wodociągowe Szczecina tworzą dwie magistrale miedwiańskie: tzw. stara miedwianka biegnąca od ZPW Miedwie do ZPW Pomorzany, tzw. nowa miedwianka biegnąca od ZPW Miedwie do PW Kijewo oraz magistrale miejskie o następujących przebiegach na Prawobrzeżu: Kijewo – Zdroje, Kijewo – Dąbie, Kijewo – Lechicka, Lechicka – Autostrada, Zdroje – Pomorzany, na Lewobrzeżu: Pomorzany – Niebuszewo, Pomorzany – Świerczewo, Świerczewo – Centrum, Świerczewo – Krzekowo, Pilchowo – Las Arkoński, Las Arkoński – Niebuszewo i Niebuszewo – Warszewo.

System rurociągów magistralnych i rozdzielczych miasta Szczecina jest w znacznym stopniu rozbudowanym układem pierścieniowym, co w przypadku awarii daje większą pewność nieprzerwanej dostawy wody dla mieszkańców. System wodociągów rozdzielczych pokrywa praktycznie swoim zasięgiem 95% zabudowy miasta. Szczecin charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem terenu od rzędnych 0 do 145 m n.p.m. Występują w związku z tym 4 strefy ciśnieniowe: niska, pośrednia, wysoka-niska oraz wysoka.

ZWiK przez cały czas analizuje stan techniczny sieci wodociągowej, określa kierunki jej rozwoju, ustala kolejność remontów, modernizacji, czy renowacji. Modernizacja i wymiana oznacza ciągłą poprawę jakości wody dla odbiorców. Renowacja, modernizacja i wymiana wodociągów prowadzone są przy zastosowaniu najnowszych technologii, z wykorzystaniem materiałów nowej generacji (np. żeliwo sferoidalne, polietylen). Stosowane są również bezwykopowe renowacje i wymiany rurociągów, jak cracking, burstlining statyczny, przecisk hydrauliczny, pneumatyczny, mikrotuneling, przewiert sterowany HDD. W wyniku tych prac w ostatniej dekadzie ilość awarii sieci wodociągowej ulega znacznemu zmniejszeniu.