994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Składanie reklamacji

Zasady zgłaszania reklamacji

Każdy Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez Dostawcę umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za te usługi.

Reklamacje powinny być zgłaszane w formie pisemnej poprzez:

 • osobiste złożenie pisma i zgłoszenie problemu w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Golisza 10,
 • wysłanie pisma za pośrednictwem operatora pocztowego,
 • złożenie pisma bezpośrednio w naszej Kancelarii przy ul. Golisza 10,
 • wysłanie pisma faksem na numer 91 422 12 58,
 • przesłanie zgłoszenia drogą e-mailową na adres bok@zwikszczecin.pl

Aby ułatwić prowadzenie i wyjaśnienie sprawy konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych:

 • imię i nazwisko,
 • kod płatnika,
 • adres nieruchomości, której reklamacja dotyczy,
 • numer telefonu kontaktowego
 • adres korespondencyjny
 • powód reklamacji wraz z uzasadnieniem

Odpowiedzi na reklamacje.

Odpowiedzi na zgłoszone reklamacje udzielane są w formie pisemnej w terminie 14 dni od złożenia reklamacji licząc od dnia złożenia zgłoszenia. Jeżeli odpowiedź na zgłoszoną reklamację wymaga dłuższego terminu Odbiorca jest poinformowany o przedłużeniu procesu reklamacyjnego. Reklamacje rozpatrywane są w terminie nie dłuższym niż 30 dni.