Reklamacja wskazań wodomierza

Jak przebiega proces reklamacji wskazań wodomierza głównego

Sprawdzenie wodomierza głównego

W przypadku jeśli Odbiorca nie zgadza się ze wskazaniami wodomierza głównego może wystąpić z wnioskiem o jego sprawdzenie.

Procedura reklamacji jest następująca:

  1. Odbiorca składa pisemny wniosek o sprawdzenie prawidłowości wskazań wodomierza głównego - druk do pobrania na stronie- zlecenie ekspertyzy wodomierza.
  2. Dostawca dokonuje wymiany wodomierza głównego na posesji Odbiorcy.
  3. Dostawca zleca sprawdzenie prawidłowości wskazań wodomierza głównego zdemontowanego u Odbiorcy uprawnionemu organowi, w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.
  4. Po wykonaniu ekspertyzy przez uprawniony organ Dostawca otrzymuje świadectwo z wynikiem kontroli.
  5. W przypadku udokumentowania na podstawie wydanego świadectwa, iż wskazania wodomierza głównego są prawidłowe i nie odbiegają od normy, koszty jego sprawdzenia pokrywa Odbiorca.
  6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wskazań wodomierza głównego wystawiona zostanie Odbiorcy faktura korygująca.