Komórkowe wodomierze na Prawobrzeżu

Od blisko roku szczeciński ZWiK realizuje projekt pn. „Bezprzewodowy monitoring sieci wodomierzowej na Prawobrzeżu Szczecina”. Już teraz w sposób zdalny, a więc bez konieczności wizyty inkasenta, odczytywane są dane z przeszło 3 tysięcy nowoczesnych wodomierzy.

Istota projektu sprowadza się do montażu wodomierzy najnowszej generacji. Wszystkie  wyposażone są  w nakładkę odczytową działającą  w sieci telefonii GSM, która codziennie wysyła do serwera ZWiK informacje o stanie wodomierza. Podaje przede wszystkim ilość zużytej wody. Ponadto w trybie alarmowym sygnalizuje też np. zdjęcie nadajnika lub próbę magnetycznego wpływu na mechanizm zliczający urządzenia. Dodatkowo, informuje o zwiększonym ponad normę przepływie, co może świadczyć o  wycieku wody z instalacji wewnętrznej. Dzięki temu tysiące połączonych wodomierzy tworzy pracujący w czasie rzeczywistym, sprawny system zarządzania  i monitoringu  sieci wodociągowej. Ułatwi dystrybucję i pozwoli precyzyjnie zaplanować niezbędne wielkości przepływu i zasilania wybranej części miasta w wodę. Uzyskane informacje przełożą się m.in. na redukcję strat wody poprzez szybkie lokalizowanie niekontrolowanych wycieków z sieci miejskiej.

Na Prawobrzeżu ZWiK wydzielił 22 obszary opomiarowania i aktualnie odczytuje tam ponad 5000 sztuk nowoczesnych wodomierzy. Pracownicy  firmy „Pronal” Sp. z o.o. i którzy posiadają stosowne upoważnienia do prowadzenia w/w prac, zakończyli roboty w Wielgowie, Sławocieszu, Płoni i na Bukowym. Aktualnie pracują w Zdrojach i w  Kijewie, gdzie zamontują łącznie 1378 wodomierzy. W tym roku rozpoczną prace w Dąbiu i Żydowcach gdzie zamontują 1878 zestawów pomiarowych. W przyszłym roku przyjdzie czas na kolejne strefy na Słonecznym, w Kijewie i w Podjuchach.

Wykonawcy instalujący nowe wodomierze często przekazują informacje o uszkodzonych przyłączach wodociągowych i konieczności ich naprawy. Do końca roku służby techniczne szczecińskich wodociągów wykonają takie prace w kilkudziesięciu punktach prawobrzeża. Dopiero po ich przeprowadzeniu będzie możliwy montaż nowych wodomierzy. W razie wątpliwości, pytań lub chęci umówienia się z monterami na wykonanie prac montażowych prosimy o kontakt z Działem Gospodarki Wodomierzowej ZWiK-u pod nr telefonu 91-46-03-381. Jednocześnie prosimy mieszkańców prawobrzeża o wyrozumiałość i ułatwienie pracy osobom, które dokonają wymiany.

W ramach projektu „Bezprzewodowy monitoring sieci wodomierzowej na Prawobrzeżu Szczecina” zamontowanych będzie w sumie 8,6 tys. nowych zestawów pomiarowych. Wymiana dotyczy tylko klientów ZWiK, a więc osób, firm lub innych podmiotów, które mają podpisane umowy ze Spółką i z tego tytułu posiadają wodomierz główny. Prace potrwają do końca 2019 r. Zadanie pn. jest częścią programu „Czysta Odra w Szczecinie”, który jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.