Ile kosztuje woda i ścieki?

Od 1 maja 2016 roku weszła w życie nowa taryfa opłat za wodę i ścieki. Zawarte w niej stawki nie uległy zmianie. 

Utrzymanie taryf na niezmienionym poziomie to m.in. efekt działań zmierzających do ograniczenia wzrostu poszczególnych pozycji kosztowych. Od roku 2010 Spółka ze względu na przewidywane wydłużenie bezawaryjnego użytkowania w celu uniknięcia podwyżek opłat stosuje m.in. wydłużony okres amortyzacji sieci wodociągowo – kanalizacyjnej.  W poszukiwaniu lepszego wykorzystania posiadanych zasobów oraz w ramach dbałości o stałe zwiększanie efektywności działań ZWiK uruchomił produkcję energii elektrycznej. W ramach ograniczania kosztów Spółka racjonalizuje też gospodarowanie nieruchomościami i dąży do skumulowania działalności w siedzibie przy ul. Golisza.

W 2010 roku zrealizowaliśmy ogromny Projekt inwestycyjny o wartości 1,2 miliarda złotych, dzięki któremu Szczecin znalazł się w zupełnie innej rzeczywistości ekologicznej. Już nie jesteśmy największym trucicielem środowiska w tej części Bałtyku, ponieważ posiadamy nowoczesne oczyszczalnie, pompownie i kolektory tłoczne ścieków oraz pijemy bezpieczną i doskonałej jakości wodę. 

W 2004 roku na realizację tego przedsięwzięcia zaciągnęliśmy kredyty w wysokości ponad 400 mln złotych. To zobowiązanie wzięliśmy na siebie wszyscy. Tylko w 2015 roku musieliśmy spłacić ok. 43 mln złotych rat kapitałowych i odsetek od tych kredytów. Na obsługę tego zadłużenia przeznaczona jest co czwarta złotówka zbierana od Państwa z opłat za wodę i ścieki, a kredyty spłacać będziemy do 2023 roku.

Chcemy podkreślić, że dzięki skutecznemu wykorzystaniu przez ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie środków unijnych na inwestycje wodociągowo–kanalizacyjne i szerokim działaniom optymalizującym koszty funkcjonowania Spółki, minimalizujemy ciężar opłat za wodę i ścieki ponoszonych przez mieszkańców. Cena wody i ścieków w Szczecinie nie przekracza poziomu średniej krajowej i wynosi nadal 11,09 zł/m³. Gdybyśmy przed laty wspólnie nie podjęli decyzji o realizacji programu „Poprawa jakości wody w Szczecinie” i nie posiadali obecnie nowoczesnej infrastruktury komunalnej, to dzisiaj dodatkowe opłaty za zanieczyszczanie środowiska naturalnego wywindowałyby cenę „naszej” wody i ścieków do poziomu 14 złotych za 1m³.

Poniżej prezentujemy taryfy określające stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, które obowiązują od 1 maja 2016 roku do 30 kwietnia 2017 roku:

Lp.

Grupa odbiorców

Jednostki miary

CENY/STAWKI w zł netto (bez podatku VAT)
brutto (łącznie z podatkiem VAT)

1.

Gospodarstwa domowe
Odbiorcy przemysłowi
Pozostali odbiorcy

1m3 dostarczanej wody

4,02 netto

4,34 brutto

2.

Gospodarstwa domowe
Odbiorcy przemysłowi
Pozostali odbiorcy

1m3 odprowadzanych ścieków

6,25 netto

6,75 brutto

Opłata abonamentowa:

Lp.

Grupa odbiorców

Opis

Jednostki miary

CENY/STAWKI w zł
netto (bez podatku VAT)
brutto (łącznie z podatkiem VAT)

1.

Gospodarstwa domowe
Odbiorcy przemysłowi
Pozostali odbiorcy

stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego lub na podstawie wskazań wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej

zł/miesiąc

8,52 netto

9,20 brutto

2.

Gospodarstwa domowe
Odbiorcy przemysłowi
Pozostali odbiorcy

stawka opłaty abonamentowej za każdy wodomierz dodatkowy lub każdy wodomierz ogrodowy *) służący do określenia ilości wody bezpowrotnie zużytej do podlewania ogrodów

zł/miesiąc

4,78 netto

5,16 brutto

3.

Gospodarstwa domowe
Odbiorcy przemysłowi
Pozostali odbiorcy

stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia wody oraz odbiorców u których odczytu wodomierza dokonuje przedsiębiorstwo trzecie

zł/miesiąc

3,74 netto

4,04 brutto