Co warto u nas zwiedzić?

ZWIK Szczecin to z jednej strony nowoczesny zakład, który dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii świadczy swoim odbiorcom usługi na najwyższym poziomie, a z drugiej to część historii Szczecina. Warto zapoznać się z jednym i drugim. Choć część naszych budynków i instalacji jest ze względów strategicznych niedostępna dla zwiedzających, to i tak pozostaje wiele do obejrzenia.

Polecamy szczególnie:

Mini - muzeum.
Usytuowane na Pomorzanach przy ul. Szczawiowej, w wyremontowanym budynku studni zbiorczej z 1865 roku, która była pierwszym ujęciem wody dla całego miasta. Gromadzone są tu najciekawsze i najstarsze odnalezione fragmenty sieci wodociągowej. Z zewnątrz mini-muzeum wygląda jak baszta. Wewnątrz parter i piętro wypełniły eksponaty związane z produkcją wody. Stuletnie hydranty, zasuwy, wodomierze, rurka do badania wysokości poziomu wody, tyczka do przepychania kanałów. Niektóre obiekty zestawione zostały ze sprzętem, który używa się dziś, lżejszym, z antykorozyjną powłoką. Na ścianach mini-muzeum wiszą mapy sieci wodociągów z okresu międzywojnia, na ulicach zaznaczone są przyłącza i hydranty. Część map jest ręcznie malowana. Wystawy są na bieżąco uzupełniane o kolejne eksponaty znalezione w trakcie prowadzonych prac ziemnych przez pracowników Spółki. Polecamy ten obiekt miłośnikom ciekawostek historycznych w każdym wieku.

Zakłady Produkcji Wody „Miedwie” i „Pilchowo”.
To instalacje wykorzystujące na wielką skalę najnowsze technologie uzdatniania wody. Możliwość obserwacji poszczególnych etapów procesu produkcji wody ze studni głębinowych w przypadku Pilchowa lub wód powierzchniowych w przypadku Miedwia to z pewnością nie lada gratka dla zorganizowanych grup przyszłych i obecnych inżynierów, technologów, chemików i ekologów. Godne podkreślenia jest to, że ujęcie i zakład produkcji wody „Pilchowo” pochodzi z okresu przedwojennego, natomiast ujęcie i zakład  produkcji wody „Miedwie” powstały już w czasach nam współczesnych.

Oczyszczalnie Ścieków „Pomorzany” oraz „Zdroje”
W jaki sposób udaje się oczyścić ścieki produkowane przez czterystutysięczne miasto tak, że stają się czystsze, niż woda w Odrze, do której wpływają? Poszukując odpowiedzi na te pytania można przewertować stosy publikacji, filmów i prezentacji. Nic jednak nie zastąpi wizyty w tych obiektach, które są niezaprzeczalnym powodem do dumy dla każdego z nas. Można tu na własne oczy przekonać się z jak dużymi wyzwaniami musieli zmierzyć się twórcy Programu „Poprawa jakości wody w Szczecinie” i jakie efekty przyniosła jego realizacja. Polecamy szczególnie zorganizowanym grupom uczniów, studentów oraz działaczy ekologicznych. Na dobry początek można, nie ruszając się z fotela, pospacerować po obiektach oczyszczalni Pomorzany. Wystarczy skorzystać z Wirtualnego spaceru.

Wszystkie zapytania związane z chęcią odwiedzenia któregoś z naszych obiektów prosimy kierować do Dyrekcji spółki na adres: zwik@zwikszczecin.pl. W treści zapytania prosimy podać następujące informacje:

  • nazwa organizacji występującej o udostępnienie obiektu do zwiedzania
  • wskazanie obiektu, który ma być udostępniony
  • imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za grupę
  • numer telefonu kontaktowego
  • propozycję terminu zwiedzania
  • przewidywana liczebność grupy    

Zapraszamy!