Mapa jakości wody w Szczecinie

Nie chcieliśmy poprzestać tylko na  górnolotnych deklaracjach i gołosłownych zapewnieniach co do jakości naszej wody. Postanowiliśmy przetworzyć część badań naszej wody które wykonujemy na co dzień  i udostępnić je w przyjaznej formie mieszkańcom Szczecina.

Tak powstała mapa jakości wody, na której można zobaczyć m.in.:

  • przybliżone strefy zasięgu wody pochodzącej z trzech naszych strategicznych ujęć wody ilustrowanych czterema kolorami tła poszczególnych części miasta w tym jeden kolor ilustrujący zasięg wody mieszanej z dwóch ujęć; oznaczenia poszczególnych stref prezentowane są w dolnej ramce po prawej stronie ekranu,
  • parametry wody w każdej strefie, a w szczególności stopień jej mineralizacji, ponieważ jest on niemal identyczny w całym obszarze dostępności wody z danego ujęcia; parametry te prezentowane są w górnej ramce po prawej stronie ekranu i dotyczą strefy, nad którą w danej chwili znajduje się kursor,
  • średnie wyniki badań twardości i pH wody oznakowanych w każdy dzień roboczy w kilkunastu miejscach Szczecina; wyniki te powinny pojawić się po najechaniu kursorem na jeden z żółtych punktów,
  • ostatnie wyniki badań twardości i pH wody oznakowanych w kilkudziesięciu miejscach miasta w ostatnich trzech miesiącach; wyniki te powinny pojawić się po najechaniu kursorem na jeden z niebieskich punktów,
  • miejsca zaplanowanych wyłączeń, które mogą skutkować brakiem ciągłej dostawy wody, czasowym obniżeniem jej ciśnienia, bądź chwilowymi spadkami przejrzystości wody w tym rejonie; informacje o zasięgu wyłączenia oraz jego przewidywanym terminie powinny się wyświetlić po najechaniu kursorem na jeden z czerwonych punktów.

Dzięki tej mapie można sprawdzić m.in:

  • w jakim stopniu różnią się między sobą parametry wody w różnych częściach miasta,
  • jakie są wahania parametrów wody w różnych punktach w danej strefie,
  • w których miejscach przewidywana jest poprawa funkcjonowania sieci wodociągowej w wyniku jej remontu lub modernizacji.

Jeśli jesteś zainteresowany bardziej szczegółowymi wynikami badań naszej wody oraz dopuszczalnymi przez przepisy wymaganiami dotyczącymi jakości wody i wartościami  jej poszczególnych parametrów, zapraszamy do pobrania niniejszego dokumentu.