Kontakt i lokalizacja


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. M. Golisza 10, 71-682 Szczecin
tel. 91 44 26 200, e-mail: zwik@zwik.szczecin.pl , fax 91 422 12 58

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
Centrala

91 4426 200

bok@zwik.szczecin.pl

Kasa 91 4426 255
Zawieranie umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków:
Umowy - osoby fizyczne 91 4256 720
91 4426 237
91 4426 291
Umowy - osoby prawne 91 4426 262
91 4426 267
Dział Sprzedaży 91 4426 303

Dział Windykacji:
należności bieżące, uzgodnienia salda, zadłużenie

91 4426 252
91 4426 273
91 4426 210
91 4426 224
91 4256 727

Sprawy techniczne dot.:

  • wydania warunków technicznych przyłączenia do urządzeń wod.-kan.,
  • uzgodnienia projektów,
  • uzgodnienia lokalizacji obiektów,
  • zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków,
  • wydania duplikatu karty informacyjnej i warunków technicznych przyłączenia do urządzeń wod-kan.,
  • odbióru w/w dokumentów
91 4256 725
Usługi dodatkowe
rozdziały instalacji na wodomierze ogrodowe, mieszkaniowe
91 4256 729
91 4256 722
Kierownik Biura Obsługi Klienta 91 4426 186
Laboratorium Centralne 91 4898 835
Usługi legalizacyjne 91 4603 384
Wymiana wodomierzy 91 4603 375
91 4603 376
Punkt sprzedaży wodomierzy - Biuro Obsługi Klienta ZWiK 91 4256 722
91 4256 729
Zgłaszanie awarii (czynne całą dobę) 994,
91 4426 337
Godziny urzędowania:

Poniedziałek:
UWAGA!!!:  w godzinach od 15.00 do 16.00 dyżuruje jedynie Biuro Obsługi Klienta w zakresie przyjmowania korespondencji, zawierania umów i spraw technicznych.

7.00-16.00
Wtorek - Piątek: 7.00-15.00

Godziny pracy kasy w Biurze Zarządu:
Poniedziałek: 8.00 - 11.00, 11.30 - 16.00
Wtorek - Piątek: 8.00 - 11.00, 11.30 - 15.00

 

   

Kontakt z administratorem strony:
Uwagi, opinie dotyczące niniejszego serwisu: www@zwik.szczecin.pl