Wypożycz stojak hydrantowy z wodomierzem

Pobór wody z hydrantu przeciwpożarowego jest możliwy za pośrednictwem stojaka hydrantowego. Wypożyczenie stojaka hydrantowego jest możliwy w następujących przypadkach:

  • do prac związanych z inwestycjami drogowymi np. remontami, modernizacjami dróg, mostów, wiaduktów itp.
  • do podlewania zieleni na terenie miasta,
  • do tymczasowych obiektów tj. cyrk, lunapark itp.

W takiej sytuacji wynajmujemy i montujemy nasze urządzenia  na podstawie wcześniej złożonego wniosku W-6 oraz zlecenia na montaż i demontaż  a następnie zawartej Umowy Najmu.

Stojaki  można zamontować zarówno na hydranty przeciwpożarowe podziemne, jak i naziemne (czerwone) w cenie 4,39 zł +  za dobę plus koszt zużytej wody według aktualnej taryfy.

Stojaki hydrantowe montowane są na hydrancie a później demontowane  (odpłatnie)  tylko przez pracowników ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie. Więcej informacji pod numerem telefonu 91 42-56-729 lub 91 44-26-291.

UWAGA:
W związku z wprowadzonymi zmianami wszystkie umowy o wynajem stojaka hydrantowego dla celów budowlanych będą wygaszane.


WODA NA BUDOWĘ
W celu zawarcia umowy na dostawę wody dla celów budowlanych należy wybudować przyłącze wodociągowe do granic działki (zgodnie z wcześniej wydanymi przez ZWiK Warunkami technicznymi oraz uzgodnionym projektem), zakończyć je na terenie posesji (tuz za granicą) tymczasową studzienką wodomierzową , w której umieszczony ma być węzeł wodomierzowy (wybudowany zgodnie z wytycznymi ZWiK) . Wystąpić do ZWiK (BOK) z wnioskiem (wniosek W8) i załączonym szkicem geodezyjnym wybudowanego przyłącza wodociągowego oraz wykazem współrzędnych w celu przeglądu wykonanych prac oraz zawarcia umowy TYMCZASOWEJ