994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

W TROSCE O NASZE WSPÓLNE ZDROWIE !

Informujemy, że od 7 września br. (poniedziałek) każda osoba wchodząca na teren obiektów lub do budynków należących do ZWiK poddawana będzie obowiązkowemu pomiarowi
temperatury ciała. Jest to warunek nieodzowny, by dostać się do wskazanych miejsc.

W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury ciała (37,9° C) dana osoba nie zostanie wpuszczona na teren obiektów ZWiK.

Jednocześnie przypominamy, że wszelkie sprawy związane z obsługą klienta w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków można załatwić w sposób zdalny,
kierując korespondencję na podany niżej adres e-mail lub za pośrednictwem Elektronicznego Biura Obsługi Klienta. W sprawach wymagających bezpośredniego
kontaktu osobista wizyta w naszych Biurach Obsługi Klienta możliwa jest tylko po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu i z zachowaniem obowiązujących wymogów
sanitarnych.

Pozostajemy z Państwem w stałym kontakcie poprzez:

Aby zarejestrować się w serwisie e-BOK, należy wypełnić formularz dostępny tutaj: https://ebok.zwikszczecin.pl/public/rejestracja


Kontakt telefoniczny:

Zgłoszenie awarii - numer alarmowy: 994, 91 44 26 337,

Centrala: 91 44 26 200


Płatności

Informujemy ponadto, że od dnia 01.06.2020 roku płatności regulowane przez Klientów Spółki, za usługi ZWIK Sp. z o. o. w Szczecinie, mogą być realizowane w formie
bezgotówkowej poprzez wybraną metodę płatności:

  • przelew,
  • poleceniezapłaty,
  • płatność kartą płatniczą w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Golisza 10.

Płatności można również dokonywać gotówką poprzez wpłatę w placówkach:

  • banku PKO BP S.A. – prowizja dla Klientów ZWiK Sp. z o.o. wynosi 1,20zł
  • Poczty Polskiej S.A. – prowizja wg cennika usług

Informacje o saldzie należności można uzyskać pod nr telefonu:

  • 91-44-26-200 wybierz „7” (windykacja i płatności)