Zleć rozdział przyłącza

Zapraszamy do zapoznania się z procedurą rozdziału instalacji wodociągowej wszystkich, którzy mają potrzebę wykonania dodatkowego układu pomiarowego (zamontowania dodatkowego wodomierza) na wyodrębnienie wody zużywanej w lokalu usługowym, mieszkalnym lub do podlewania ogrodu.

W tym celu należy:

 • W przypadku rozdziału instalacji wodnej w celu podlewania ogrodu:
   
  • ogólne warunki do wykonania instalacji oraz montażu węzła wodomierzowego z podlicznikiem dostępne są na stronie internetowej, oraz w siedzibie ZWiK – po ich pobraniu należy postępować zgodnie z wytycznymi,
  • w przypadku wykonania instalacji oraz montażu węzła wodomierzowego z podlicznikiem na zasadach innych niż ujęte w ogólnych warunkach technicznych - należy złożyć wniosek na podstawie którego wydane zostaną szczegółowe warunki techniczne. Koszt uzyskania takich warunków to 100 zł brutto.
 • W przypadku rozdziału instalacji wody wyodrębnionej, ale nie dotyczącej podlewania ogródków - należy złożyć wniosek do ZWIK
 • Zlecić wykonanie rozdziału zgodnie z otrzymanymi warunkami.
 • Zgłosić wykonanie prac telefonicznie w celu przeglądu technicznego (numer telefonu podany jest na warunkach technicznych).
 • Podpisać nową umowę lub aneks do obecnej umowy ze ZWIK.

Wszystkie powyższe sprawy można załatwić w Biurze Obsługi Klienta ZWIK w Szczecinie przy ul. Golisza 10 przy stanowisku „Usługi dodatkowe”. Wypełnione wnioski i zlecenie można także przesyłać pocztą, e-mailem na adres bok@zwikszczecin.pl lub faksem na numer 91 422 12 58.

Koszty i terminy:

 1. Ogólne warunki techniczne dotyczące instalacji wodomierza dodatkowego – podlicznika do pomiaru bezpowrotnie zużytej wody można pobrać ze strony www.zwik.szczecin.pl
 2. Warunki techniczne - ich wydanie następuje w ciągu 21 dni od daty złożenia wniosku.
 3. Przegląd techniczny - jest bezpłatny w przypadku prawidłowego wykonania instalacji (zawsze w przypadku instalatorów ZWIK), drugi i kolejne kosztują ok. 50 zł netto za każdy.

Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania warunków technicznych na rozdział instalacji, oraz ewentualnego zlecenia prac - uzyskać można pod numerami telefonów 91 425 67 29 91 425 67 22 lub w Biurze Obsługi Klienta.