Zleć rozdział przyłącza

Zapraszamy do zapoznania się z procedurą rozdziału instalacji wodociągowej wszystkich, którzy mają potrzebę wykonania dodatkowego układu pomiarowego (zamontowania dodatkowego wodomierza) na wyodrębnienie wody zużywanej w lokalu usługowym, mieszkalnym lub do podlewania ogrodu.

W tym celu należy:

  • Złożyć do ZWIK wniosek o wydanie warunków technicznych.
  • Zlecić wykonanie rozdziału zgodnie z otrzymanymi warunkami.
  • Zgłosić wykonanie prac telefonicznie w celu uzyskania przeglądu technicznego (numer telefonu podany jest na warunkach technicznych).
  • Podpisać nową umowę ze ZWIK.

Wszystkie powyższe sprawy można załatwić w Biurze Obsługi Klienta ZWIK w Szczecinie przy ul. Golisza 10 przy stanowisku „Usługi dodatkowe”. Wypełnione wnioski i zlecenie można także przesyłać pocztą, e-mailem na adres bok@zwikszczecin.pl lub faksem na numer 91 422 12 58.

Koszty i terminy:

  1. Warunki techniczne - ich wydanie następuje w ciągu 21 dni od daty złożenia wniosku i jest bezpłatne; warunkiem ich uzyskania jest niezaleganie z płatnościami.
  2. Rozdział instalacji - polecamy skorzystanie z usług specjalistów ZWIK, koszt takiej operacji to ok. 900 zł brutto, terminy do uzgodnienia.
  3. Przegląd techniczny - jest bezpłatny w przypadku prawidłowego wykonania instalacji (zawsze w przypadku instalatorów ZWIK), drugi i kolejne kosztują ok. 50 zł netto za każdy.

Podpisanie umowy
Należy zgłosić się osobiście do Biura Obsługi Klienta wraz kserokopiami następujących dokumentów:

  • protokołem przeglądu technicznego wykonanego rozdziału,
  • dowodem tożsamości,
  • dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do nieruchomości,

Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania warunków technicznych na rozdział instalacji oraz zlecenia prac uzyskać można pod numerami telefonów 91 425 67 29 91 425 67 22 lub w Biurze Obsługi Klienta na stanowisku „Usługi dodatkowe”, gdzie można na miejscu wypełnić każdy druk dotyczący usług.